Orientaatio valmennuksesta

 Löydä rakkaus itseäsi kohtaan niin elämäsi muuttuu perustavalla tavalla.

Miksi juuri sinulle tuntuu sattuvan enemmän ikäviä vastoinkäymisiä kuin muille?


Monen meistä menneeseen kuuluu hyvinkin vaikeita jaksoja, raskaita kokemuksia, pitkiä sairastumisia tai turvattomuutta. Vaikka tahtoisimmekin että kaikki menisi hyvin ja mukavasti aina, ei niin usein mene.

Elämäämme kuuluu kärsimys ja tuska, joka on monelle meistä kovinkin tuttu. Siihen oikein suhtautumalla voi siitä saada kuitenkin elämää muuttavan ystävän. Nimittäin niin kauan kun kärsimystä vastustaa, luo sitä samalla lisää. Kun ponnistelu ja vastarinta lakkaavat ja kuuntelee nöyrästi sen sanomaa, saa uusi tilaa elämässäsi. Löydät meiltä avun, jolla muutat kivun opettajaksesi ja löydät vastauksen miksi juuri sinua koetellaan.


Löytämällä syyn uupumukseen, toivut siitä nopeammin. Saadessasi selityksen masennukselle, löydät voimaa toipumiselle, hakiessasi ymmärrystä haittaavalle käytökselle, voit saada sen hallintaan.Mielestämme kaikista tärkein ihmissuhteemme on itsemme kanssa solmittu. Kaikki elämässämme tapahtuva on seurausta siitä, miten kohtelemme, miten ajattelemme ja miten lopulta näemme itsemme.

Meistä jokaisen sisällä on voima, joka mahdollistaa myönteisen maailmankuvan. Voima, jota ikävät sattumat tai kielteiset vastoinkäymiset eivät kykene lannistamaan.

Tämä sama voima ohjaa meitä tekemään päätöksiä, joista kuvastuu luottavaisuus esteistä selviämiseen.

Muutos ja toipumisorientaatioistamme löydät apua:

 • Elämäntapamuutoksiin
 • Masennukseen ja uupumukseen
 • Addiktioihin
 • Häpeän aiheuttamiin traumoihin
 • Impulssiiviseen käytökseen
 • Älä lannistu tai alistu siihen rooliin johon vastoinkäymiset tai ympäristön paine sinut asettavat. Vastoinkäymisistä selviää kyllä, kun saa ymmärryksen siitä, miksi juuri sinulle tuntuu tapahtuvan niin paljon.

  Tuntuuko kuin putoaisit samaan kuoppaan yhä uudelleen ja uudelleen? Orientaatiossa opettelemme kiertämään tuon kuopan yhdessä. Kun tietää mikä kaikki, miten ja miksi vaikuttaa hyvinvointiimme, voi valita itsellesi juuri omaan elämäntilanteeseesi sopivat työkalut ja menetelmät.

  Parhaimmillaan voit muuttaa koko asenteesi elämää kohtaan, löytää ilon ja rohkeuden sekä kyvyn kestää paremmin myös elämään kuuluvia vastoinkäymisiä, toivoasi menettämättä.

  "Kun tulet pisteeseen jossa sinun ei tarvitse tehdä vaikutusta muihin ulkoisilla asioilla, vapautesi alkaa."

  Orientaatio

  valmennus

  Orientaatiovalmennus on vuorovaikutteista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaraistavaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa Luojan luomana, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

  Orientaatiovalmennuksessa keskitymme ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja terveyteen sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin rajoituksiin, ongelmiin, sairauksiin tai diagnooseihin.

  Orientaatiovalmennuksen tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

  Orientaatiovalmennuksessa ongelmat nähdään haasteina, jotka ratkeavat parhaiten, kun menneisyyden kokemuksista suuntaudutaan kohti tulevaisuutta. Valmennuksessa pyritään hyödyntämään myös asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia sekä rohkaistaan kokeilemaan uusia luovia ratkaisuja.

  Orientaatiovalmennuksessa oikeat kysymykset vievät usein pidemmälle kuin oikeat suorat vastaukset. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri mahdollistavat ahdistusta aiheuttavien ja persoonaa pienentävien uskomusten kohtaamista ja käsittelyä, parantavalla tavalla.

  Valmennus alkaa pohtimalla omassa mielessä kysymystä kuka minä olen? Se on hyvinkin yksinkertainen, mutta silti usein kovinkin vaikea kysymys, jos sitä pohtii hiukankaan enemmän. Parantavan vastauksen löytämiseksi oikeat kysymykset vievät oikean vastauksen äärelle.


  Valmentaja:

  ⭐️ ⭐️Joillain ihmisillä on taito, sisäänrakennettu mystisyys, taito koskettaa ihmisiä. Jussi on yksi sellainen ihminen -Teija 48v, Vantaa⭐️ ⭐️

  Olen Jussi Rekilä. Perheellinen, hyvinvointialan toimija, luennoitsija ja tunnevalmentaja.

  Työssäni kykenen auttamaan parhaiten masennuksesta, uupumuksesta ja häpeästä kärsiviä, sekä erilaisten addiktioiden kanssa kamppailevia asiakkaitani. Vastaanotoltani saat myös ravintoterapeuttiset ratkaisut niin suolisto-ongelmiin, mielen epätasapainoon kuin painonhallintaankin liittyen. Vahvalla suoliston hyvinvoinnilla ja tasapainoisella bakteeristolla luodaan hyvinvoivan huomisen perusta. Loput rakennetaan taitavalla tunteenkäsittelyllä ja itseensä tutustumalla, aloittaen kysymyksestä Kuka minä olen ja Miksi? Sillä usein oikeat kysymykset vievät pidemmälle kuin oikeat vastaukset.


  Healed people heal people

  Olen itse opetellut ja etsinyt mielenrauhaa lähes koko elämäni ja hakenut jotain mitä en koskaan uskonut löytäväni.

  Kuitenkin lukuisten kaatumisten ja kompastusten jälkeen, olen vihdoin alkanut käsittää mistä elämässä ja hyvinvoinnissa on ylipäänsä kyse. Kyse on itsensä hyväksymisestä.

  Itsensä hyväksyvä ihminen tekee itselleen oikeita valintoja niin ruoan, aktiviteettien, sosiaalisten suhteiden kuin muidenkin hyvinvointia ja onnellisuutta tukevien päätösten suhteen, tavalla, joilla on hyvin elämää eteenpäin vieviä seurauksia.

  Mikäli ihminen ei ole riittävän nöyrä hyväksymään itseään ja tätä kautta hallitsemaan tyhjyyttä sisällään, on elämällä taipumus auttaa tässä tehtävässä.

  Se heittää eteemme haasteita, vaikeita vastoinkäymisiä ja jopa toivottamalta tuntuvia tilanteita, jotka tekevät kipeää. Niin kipeää, että se synnyttää ennen pitkää jotain uutta ja parempaa. Ymmärrystä ja empatiaa. Nöyryyttä.

  Nöyryys avaa ovet uudelle ja paremmalle versiolle meistä jokaiselle. Nöyrä ihminen ymmärtää keskeneräisyytensä ja on valmis muutokseen.

  Hyväksymällä "vajavaisuutensa" ja kasvamalla ensin pieneksi tullen näin ollen lopulta suureksi. Niin suureksi että kykenee hyväksymään itsensä ja suostuu kasvamaan persoonaksi, joksi on tarkoitettu. Persoonaksi, joka on kiinnostava ja jolla on jotain ainutlaatuista annettavaa muille, elämän siihen maalamien kolhujen ja sitä kautta mahdollisesti syntyneen viisauden takia.

  Elämä ei koskaan ole meitä vastaan vaan aina meidän puolellamme., kysymys on siitä, suostutko elämän hallittavaksi vai vastustatko sitä? Sillä muutos vie vain hetken, mutta muutos vastarinta pahimmillaan koko elämän.

  Elämä tapahtuu tässä ja nyt, matkalla. Ei sitten kun ollaan perillä.

  Kun muutut ensin itse, sinusta tulee voima, joka muuttaa maailmaa.

  Autan sinua tässä muutoksessa ja vien sinut elämäsi tärkeimmälle matkalle, joka on matka pelon valtapiiristä -> Rakkauden valtapiirin.

  Kun katsot tulevaisuuteen, näet yleensä menneisyyden, sillä se on ainoa asia, jonka tiedät. Heijastat menneisyytesi tulevaisuuteen ja luulet katsovasi tulevaa.

  Traumasi vaikuttavat siihen, miten kykenet luottamaan toisiin ihmisiin, miten vuorovaikutat, minkälaisia valintoja teet elämässäsi, erityisesti sitä kautta mitä pyrit välttämään. Trauma estää sinua puhkeamasta koko potentiaaliisi.

  Todellisuudessa tulevaisuus on kuitenkin tuntematon. Samoin on sinun potentiaalisikin. Se ei ole ennalta määrätty, sillä se kasvaa kohtaamiesi haasteiden kautta.

  Kasvusi riippuu siis siitä, mitä haasteita kohtaat ja miten ne kohtaat. Elämä kutsuu sinua ja jos sanot haasteille kyllä, alat kasvaa.

  Kasvu tuo tyydytystä. Se tuo mielekkyyttä. Se luo levollisuutta. Kaikki ei olekkaan valmista. Huomaat, että luomisen ihme tapahtuu tässä ja nyt. Ihminen kasvaa vaikeiden kokemustensa kautta, jos siihen liittyy reflektiota. Se yleensä synnyttää empatiaa ja ymmärrystä empatia ja ymmärrys avaavat reitin levollisuuteen.

  Umpikujat ovat elämänparantamisen osalta parhaita paikkoja, sillä sieltä löytyy ehkä rakkaus, joka on meidän kaikkien sisällä. Rakkauden  elinympäristö on ihmisen persoona.

  "Lisää merkitystä elämääsi ja voimaannu vastoinkäymisistä. Meistä vahvimmat ovat yleensä niitä jotka uupuvat, uupuvat siksi, koska eivät ole löytäneet sitä tehtävää jonka elämä on heille suunnitellut. Vastoinkäymiset jatkuvat ja jatkuvat niin pitkään ennenkuin on valmis nöyrtymään ja kohtamaan todellisen minänsä. Sen jälkeen kasvu alkaa tapahtua"


  "Mitä enemmän kipua ja ahdistusta, sen enemmän rinnassasi luodaan tilaa rakkaudelle, mutta sen kestämiseksi ja ymmärtämiseksi voit kaivata ajoittain apua ja ymmärrystä"


  "Aiheuttaako käsittelemätön häpeä sinulle yksinäisyyttä ja syrjään vetäytymistä? Epäilyksiä torjutuksi tulemisesta ja sitä seuraavasta toivottomuuden tunteesta? Onko sinun vaikea päästä yli vastoinkäymisistä?"


  "Tarvitsetko alkoholia tai jotain muuta päihdettä rohkaistaksesi itseäsi?"