Enemmän tunnetta, enemmän sitoutumista, enemmän yhteisöllisyyttä.

Hyvinvointia yhteisöille

Jos luet ainoastaan kirjoja mitä muut lukevat, ajattelet samalla tavalla kuin kaikki muutkin

Ymmärryksestä ja yhdessä koetuista kasvun hetkistä lisää työhyvinvointia!


Työhyvinvointia lisää tunne, että jotain on koettu yhdessä.

Jotain sellaista, josta jokainen paikallaolija saa lisää voimaa niin työhön kuin arkeensa.

Jotain sellaista, mikä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista yhteisöön sen jäsenenä.

Se on erittäin tärkeää, jotta henkilöstö viihtyy ja pysyy osana yhteisöä sekä on motivoitunut antamaan täyden panoksensa osana yhdessä kannettua vastuuta.


Miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa? Eikö riitä, että jokainen saa panostuksestaan vastineeksi palkan?

Työhyvinvoinnista puhutaan silloin, kun lähdetään miettimään sitä asiaa, joka auttaa työntekijää toteuttamaan palkkaansa vastaan tekemää perustehtävää ja sen parasta mahdollista toteutumista. Kun työhyvinvoinnin lisäämistä pohditaan, avainasemassa yhteisön henkeä parannettaessa tulisi pitää ensisijaisesti mielessä, että olemme kaikki erilaisia. Tämän johdosta ymmärryksen lisääminen on toimiva tapa lähteä rakentamaan työhyvinvointia.

Tyytyväinen, onnellinen ja ymmärtävä työntekijä on avain yrityksen talouslukujen takana, joka korostuu, mitä enemmän ihmisiä yrityksessä työskentelee.

Hyvinvoiva ihminen on todennäköisemmin luova, tuottavampi, avarakatseisempi ja tunnollisempi sekä motivoituneempi hoitamaan tehtäviään. Hyvinvointiin sijoitettu euro maksaa itsensä useimmiten takaisin kahtena.

Hyvinvointiin sijoittaminen myös sitouttaa hyvät tekijät paremmin, kuin vastaavassa suhteessa annettu palkankorotus riippuen siitä, minkälaista huolenpitoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työnantaja pystyy tarjoamaan. Tämä korostuu erityisesti ajattelua vaativassa toimenkuvassa.


Tässä kohtaa me tulemme avuksi.

Mitä vastuullisempi työ, sitä enemmän tarvitaan sparrausta, ajatusten viljelyä ja puhetta, joka herättää tunteita. Nämä tunteet johtavat tekoihin ja lisäävät ymmärrystä ja yhteistyötä yhteisössä tavalla, josta voi seurata jotain läpimurtavaa.

Panostus henkiseen hyvinvointiin ja kehitykseen on suora panostus yrityksen tulokseen. Näin kaikki voittavat ja kun kaikki voittaa, se tunnetaan yhdessä saavuttaen enemmän. Yrityksen arvot  koetaan paremmin omaksi ja sitoudutaan työhön entistäkin syvemmin. Palkkaan sijoitetut eurot muuttuvat entistäkin kannattavimmiksi.


Lisää tunnetta. Lisää ymmärrystä. Lisää avoimuutta.

Haluatteko lisää yhteenkuuluvuutta, lämmintä välittävää tunnelmaa? Hyväksymistä, ymmärtämistä ja itsensä johtamista? Ota yhteyttä ja kerromme miten paljon voimme auttaa teidänkin yhteisönne hyvinvointia ja tehdä työnteosta miellyttävämpää, innostavampaa ja sen myötä tuloksellisempaa koko porukalle.


Ole avoin uudelle. Täyttä astiaa ei voi täyttää. Uskalla mokata, niin et mokaa.


Itsensä johtamisen taito korostuu, kun etätyö on yhä useammin se työnmuoto, jossa luodaan uutta, pitäen kuitenkin vanhasta hyväksi havaitusta sopivasti kiinni. Se antaa vapautta ja vaatii myös vastuuta. Erityisesti itseään kohtaan.

Rajan vetäminen työn ja vapaa-ajan väliin on etätyössä vaikeampaa. Sitä vaikeampaa, mitä vähemmän osaa itseään johtaa. Rutiinit, ravinto, liikunta, lepo. Stressin katkaisu ja sen purku. Näihin kaikkiin löydät avun meiltä.

Työn kuormittavuus lisääntyy radikaalisti, mitä enemmän työ sekoittuu vapaa ajan kanssa. Erityisesti silloin, kun tunteiden käsittely on vajaata ja se jätetään huomiotta. Pelätään "vääriä" tunteita ja odotetaan oikeita.

Tämä jaoittelu tunteiden käsittelyssä on polku kohti uupumusta. Me kerromme ymmärrettävästi miksi ja tarjoamme helpot työkalut tunteiden menestyksekkääseen käsittelyyn, kun valitsette uupumukseen ja sen ehkäisyyn liittyvän presentaation yrityksellenne.


Juuri tänään voin tehdä elämästäni kasvun menestystarinan.

Tarjoamme yrityksellesi henkistä yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä luentoja joiden avulla syntyy uusia ajatuksia, pidät motivaation ja sen kipinän yllä sekä kehität ja sparraat itseäsi tai työntekijöitäsi. Luovuutta ja sen tukemista unohtamatta.

Saat meiltä laajimmillaan kokonaisen hyvinvointifilosofian, joka on helposti siirrettävissä arkeen ihan jokaisen kohdalla. Jos pelkkä tieto hyvinvoinnista riittäisi, olisi maailma paljon terveempi paikka kuin mitä se nyt on. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole ja saat tiedon siirtämiseksi käytännön tasolle asti toimivat konstit meiltä.


Lisää sitoutumista, vähemmän poissaoloja 

Haluatteko lisää yhteenkuuluvuutta, lämmintä välittävää tunnelmaa? Hyväksymistä, ymmärtämistä ja erityisesti tänäpäivänä tarvittavaa itsensä johtamisen taitoa?


Ota yhteyttä ja kerromme, miten paljon voimme auttaa teidänkin yhteisöänne voimaan paremmin ja auttaa teitä tekemään työnteostanne miellyttävämpää, innostavampaa, sitoutuneempaa ja sen myötä tuloksellisempaa ymmärrystä ja yhteishenkeä lisäämällä.

Koska olemme verrattain uusi toimija työhyvinvoinnin alalla, annamme ensimmäiset toimeksiannot yritykselle/yhteisöllenne tyytyväisyystakuulla.

Olemme kuitenkin varmoja tekemisestämme ja uskomme että yhteistyömme saa jatkoa.

Mikäli ette kokeneet saavanne palkkiollemme vastinetta, hyvitämme laskun siitä teille täysimääräisesti ja näin teillä eikä meillä ole kuin voitettavaa.


Puhuminen muuttaa maailmaa 
 

Kun kuulijoissa herää tunteita, syntyy tekoja. Teoista syntyy eteenpäin vievää voimaa.


Parhammillaan hyvä puhe auttaa viemään totutun ajattelumallin ulkopuolelle ja näkemään asiat ja niiden ratkaisut laajemmassa perspektiivissä. 


Voit valita yhden seuraavista luennoista tai molemmat toisiaan täydentävät laajat luennot:

-Luennot ovat vuorovaikutteisia, mukaansa tempaavia ja varmasti ajatuksia herättäviä.

Luennot työhyvinvoinnin lisäämiseen:


1. Mitä ymmärrys voi saada aikaan? (Uupumus ja sen ennaltaehkäisy kesto n.2h)

#Itsensä johtaminen, henkinen kasvu, yhteisöllisyys, tunteidenkäsittely, johtaminen, luottamus, avoimuus, ajatukset, itsetunto, traumat

 • Tämä luento ja tarina uupumuksesta hitsaa työporukkasi yhteen.
 • Ymmärrätkö vai tuomitsetko?
 • Tarina siitä miten yksi voi auttaa monia. Tarina kaikkein rohkeimmasta.
 • Uupumus ja mitä se on?
 • Mitä eroa on masennuksella ja uupumuksella?
 • Mitä voit tehdä itse toipuaksesi uupumuksesta tai masennuksesta?
 • Toivu uupumuksesta nopeammin
 • Mikä neuvoksi, kun mikään ei tunnu miltään?
 • Tunteiden käsittely
 • Lisää tunnetta, lisää yhteisöllisyyttä, lisää sitoutuneisuutta!

 

 2. Terveenä työelämässä ja arjessa (Vahva suolisto mahdollistaa henkisen suorituskyvyn n. 2h)

#Ravitsemus, itsensä johtaminen, suolistonterveys, henkinen suorituskyky, elämänlaatu, burnout, työn ja vapaa-ajan ero

 • Terveen elämän salat ja helpot vinkit ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ravinnon avulla
 • Ennaltaehkäisevä ja korjaava ravitsemus terveysongelmiin
 • Suolisto ja sen bakteerit tutuiksi
 • Miten voit vaikuttaa omaan suoliston toimintaasi ja parantaa sitä, helposti ja toimivasti arjessa
 • Syömällä lisää suorituskykyä

 • Autonominen hermosto ja stressin eri muodot
 • Mihin stressi voi pahimmillaan johtaa (herättelevä tarina)
 • Miten katkaiset stressin ja purat sen ulos kehosta


Luento kokonaisuudet ja hinnat yhteisöille ja yrityksille.

1. 499,- alv.0 + matkakulut

2. 499,- alv.0 + matkakulut

3. Luentokokonaisuus (sis. molemmat luennot sovittuina ajankohtina) 800,- alv.0 + matkakulut


Hyvinvointitapahtuma meillä Havupirtissä?

Tarvetta majoitukselle tai yrityksille/yhteisöille suunnatulle terveelliselle virkistäytymisvierailulle?

Miltä kuulostaisi esimerkiksi 1,5-2h tunnin luento valitsemastanne aihepiiristä ja päälle maistuva, terveellinen ruokailu, jonka lomassa jakaa luennon herättämiä ajatuksia lämpimässä ilmapiirissä tai vaihtoehtoisesti löylyt kalevalaisessa savusaunassa, siihen kuuluvien tarjoilujen kera?

Hyvältähän se kuulostaa!

 • Ruokailu
 • Valitsemanne luento 1,5h-2h
 • Savusauna
 • Tarvittaessa majoitus yön yli kestäviin vierailuihin

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiinne ja mieltymyksiinne soveltuva työhyvinvointia erityisesti henkisellä puolella lisäävä kokonaisuus.

Ota yhteyttä!

Tai kysy lisää alla olevalla lomakkeella, miten juuri me voimme auttaa teitä luomaan yhteisönne yhteishengestä Suomen parasta!