Ihminen tarvitsee tukea eniten silloin kun vähiten sitä ansaitsee

Läheisille

Päihderiippuvuus on koko perheen sairaus

Alkoholismi tai muu riippuvuus

Silloin kun riippuvuus on kehittynyt sairaudeksi tarvitaan monenkohdalla apua, jotta päihteestä irtautuminen on mahdollista.

Esimerkiksi alkoholisti on ihminen, joka kyllä haluaa apua kaikkiin juomisestaan aiheutuneisiin ongelmiin, kuten talous-, avioliitto-, mielenterveys- ja työpaikkaongelmiinsa, mutta hän ei halua luopua alkoholista, koska pitää sitä lääkkeenä tyhjään oloon sisällään.

Siksi tarvitaan aluksi hoidollisia toimenpiteitä, jotta riippuvuudesta kärsivä saadaan motivoiduksi päihteestä irrottautumiseen.

Tämä motivoiva vaihe alkaa yleensä siitä, että alkoholiongelman kanssa painivalle selviää oman päihderiippuvuuden olemassaolo ja mikäli sellainen on, se käy meillä selväksi.

Tunnemme selitykset ja osaamme tulkita ihmistä joka kärsii päihderiippuvuudesta, sillä tunnemme sen henkilökohtaisesti ja olemme itsekkin löytäneet polun vapauteen toimintamallimme mukaisen tunteiden kohtaamisen ja käsittelyn avulla.

Eheytymisviikko Havupirtissä on toipumiskeskeinen, vertaistuellinen ja lääkkeetön vaihtoehto riippuvuuden tai muun yksilöä haittaavan käytösmallin korjaamiseen.

Riippuvuus korjataan tarttumalla häpeän traumaan ja puhumalla se pois, turvallisessa ja hyväksyvässä tilassa.

Tämä on ainoa keino saada yksilö toipumaan sairaudestaan tai häntä ja lähiympäristöä vahingoittavasta käyttäytymismallista, silloin kun myös riippuvuuden aiheuttanut juurisyy halutaan hoitaa kuntoon, eikä esimerkiksi alkoholismista kärsivän rooli kotona vaihdu ainoastaan aktiivivaiheessa olevasta alkoholismista -> kuivahumalasta kärsimiseen, jonka johdosta kodin ilmapiiri voi muuttua jopa turvattomampaan suuntaan.

Varaa paikka seuraavalle eheytymisviikolle alta löytyvästä linkistä!