Usein addiktion takaa löytyy halu paeta vaikeita tunteita

10.03.2023

Some- ja verkkoaddiktioiden taustalta löytyy sama motiivi kuin päihderiippuvuuksissa: halu paeta vaikeita tunteita mielihyvään.

Riippuvuusongelmat tulisi ymmärtää aikamme ilmiöksi samalla tavoin kuin masennus, ahdistus ja stressi. Esiin voi nostaa kolme keskeistä tekijää, jotka ruokkivat nykykulttuurissa riippuvuuksia: teknologinen kehitys, talouden vaatimukset ja yhteisöllisyyden murros.

Uusi digiteknologia perustuu herätteisiin ja muistutuksiin. Sovellusten tarkoituksena on kiinnittää käyttäjien huomio niihin. Ihmiset myös vertailevat somessa helposti itseään toisiin, mikä herättää riittämättömyyden tunnetta. Lisäksi markkinatalous on tunkeutunut uusille elämänalueille. Olemme entistä vahvemmin taloudellisia toimijoita. Yhteisöllisyydessä on muuttunut se, että ennen kokoonnuttiin fyysisesti samaan tilaan, mutta nykyään yhteyttä ovat klikkaukset ja swaippaukset.

Riippuvuudet kohdistuvat dopamiinia tuottaviin asioihin eli tavoiteltuun mielihyvään. Takertuminen nopeaa mielihyvää tuottaviin kokemuksiin voi kuitenkin johtaa paradoksaalisesti anhedoniaan eli kyvyttömyyteen kokea iloa. Mielihyvä ei itsessään ole ongelmallista vaan muuttuu sellaiseksi, kun käyttäytymistä ohjaa halu paeta todellisuutta.

Eräässä artikkelissa tutkittiin eskapismin eli todellisuuspakoisuuden yhteyttä alkoholin ja huumeiden käyttöön, tupakointiin sekä rahapelaamiseen. Alkoholin kohdalla kävi ilmi, että jos ihminen joi paljon, hänen tyytyväisyytensä elämään laski, mutta jos ihminen tunsi eskapismia eli halua paeta todellisuutta, juominen laski vielä jyrkemmin hyvää oloa. Toisaalta jos ihmisellä ei ollut eskapismia, juominen päinvastoin nosti tilapäisesti tyytyväisyyttä elämään. Riippuvuuksien taustalta löytyy siis todellisuuspakoisuutta ja tunteiden säätelyyn liittyvää ongelmakäyttäytymistä. Eskapistisesti toimiva ihminen pyrkii ikään kuin kompensoimaan mielihyvällä asioita, jotka ovat elämässä huonosti.

Ihmisen toiminnassa on riippuvuuden piirteitä silloin, kun hän alkaa laiminlyödä muita elämän osa-alueita, Pitkälle edennyt some- tai verkkoriippuvuus haittaa myös fyysistä terveyttä, jos ihminen ulkoilee ja liikkuu vähemmän. Ärsyketulva voi puolestaan rapauttaa keskittymiskykyä. Mahdollisen riippuvuuden tunnistamisessa voi miettiä, onko yrittänyt vähentää tai lopettaa käyttäytymistä, muttei ole pystynyt. Myös ärsyyntyminen käytön estymisestä voi olla yksi riippuvuuden merkki.

Riippuvuuksien taustatekijät

Riippuvuuksille voivat altistaa esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden vaikeat kokemukset.

Jos ihmisellä on lapsuudenaikaisia traumoja, kaltoinkohtelua tai pahoinpitelyä, riippuvuuden kohteena oleva asia tuottaa dopamiinia ja palauttaa hyvän olon. Taustalla olevat psyykkiset ongelmat voivat yhdessä tilanteisten vaikuttimien ja motiivien kanssa johtaa ongelmalliseen aineidenkäyttöön tai muuhun riippuvuuskäyttäytymiseen. Turvallinen kasvuympäristö sen sijaan luo riippuvuuksilta suojaavia tekijöitä.

Yhteyden kokemuksen merkitys on valtava.

Meitä vaivaa nykypäivänä yhä enemmän ja suurempaa kansanosaa vaivaava yksinäisyys. Tunnemme olevamme nykymaailmassa vastuidemme kanssa turhankin yksin. On ahdistavaa olla kokematta kumppanuutta muihin ihmisiin. Nuorille se voi olla erityisen raskasta, sillä he ovat ensimmäistä kertaa elämässään tilanteessa, jossa vastuita alkaa tulla. Oman elämän kehitystehtävien ja ihmissuhteiden solmimisen vastuita paetaan jonnekin nopeaa mielihyvää tuottavaan. Some, älypuhelimet, digipelit ja verkko ovat aina käsillä, kun halutaan pakoon arkea ja vaikeita tunteita. Liian helposti.

Merkityksellisyyden tunne voi suojata riippuvuuksilta.

Eroamme toisistamme kyvyssä tuntea merkityksellisyyttä. Jos lapsi on kasvanut olosuhteissa, joissa häntä on kannustettu, hänestä kasvaa ihminen, joka oppii pitämään tekemisiään tärkeinä.

Uusi tapa puhua riippuvuuksista

Meidän olisi jo aika muuttaa käsitystämme riippuvuuksista. Riippuvuuksia ei tulisi pitää häpeällisenä kontrollin menettämisenä, vaan niistä tulisi kyetä keskustelemaan samaan sävyyn kuin muustakin mielen kuormittumisesta. Riippuvuus ei ole moraalittomuutta, vaan sairaus, joka on syntynyt niiden tunteiden ja tapahtumien seurauksena, jotka ovat joskus jääneet käsittelemättä. Siksi nämä tunteet ja tapahtumat oikein kohtaamalla, se voidaan myös saada hallintaan.

Esimerkiksi alkoholismin käsittäminen sairaudeksi, antaa toivoa siitä kärsivälle. Alkoholismin synnyttäneiden tunteiden ja tapahtumien käsittely ja kohtaaminen, voivat vapauttaa sen pariin joutumisesta.

Meidän tulisi oppia puhetapa ja ajatusmalli, että addiktiot kuuluvat jollain lailla osaksi elämää. Ne ovat aikamme ilmiö. Olemme puhuneet pitkään medialukutaidosta, mutta sen lisäksi meidän tulisi kehittää dopamiinilukutaitoamme. Nuoria tulisi auttaa esimerkiksi terveystiedon tunneilla tarkastelemaan, millaisia vaikutuksia mobiilisovelluksilla, verkolla tai pelaamisella on itseen. Ärsyketulva ei tule katoamaan mihinkään, mutta meidän tulisi oppia säätelemään suhtautumistamme siihen. Näin voisi lopulta löytyä tasapainoinen tapa elää tässä ajassa.

Mikäli oman tai jonkun läheisesi kohdalla riippuvuus mietityttää tai aiheuttaa haittaa jollakin elämän osa-alueella, voit löytää avun ongelmaan eheytymisviikoiltamme.


Lue lisää eheytymisviikoistamme täältä->