Kehonpuhdistuksella uusi alku elämälle!

23.12.2022

Elimistön normaalin toiminnan estyminen

Elimistön normaali toiminta estyy esimerkiksi liiallisen ja väärin painotetun ruoan, henkisten paineiden ja myrkyttyneen ympäristön epäpuhtauksien seurauksena.

Elimistöön kertyy esteitä ja kuona-ainekasautumia, joiden poistamiseen puhdistusmekanismien oma toiminta ei riitä. Nämä kertymät voivat aiheuttaa itsemyrkytystilan, joka välittyy varsinkin paksunsuolen alueelta.

Paksusuoli on yksi elimistön poistokanavista, jossa myös sen bakteerit tuottavat merkittäviä aineenvaihduntatuotteita terveytemme ylläpitämiseksi. Sen puhtaanapitäminen on sekä ikivanha että nykyaikainen elimistön terveenä säilyttämiskeino ja jopa monien, sairauksien parannusmenetelmä. 


Kehonpuhdistuksella nuorekkaampi olo!
Kehonpuhdistuksella nuorekkaampi olo!

Vanheneminen alkaa paksusuolesta.

Puhdista se ja tulet 20 vuotta nuoremmaksi.

-Jan Bohman-
Terveys on tasapainoa 

Terveys on tasapainoa ja sairaus aina osoitus elimistön joutumisesta pois tasapainon ja harmonian tilasta. 

Toimintojen häiriintyminen on seurausta energiankulun ja nestevirtausten estymisestä. Liika kuormitus tai erilaiset puutostilat estävät kehon elintärkeitä toimintoja, ja sen eri osiin alkaa kertyä kuonaa.

Tämä kuona on aineenvaihdunnassa muodostunutta tarpeetonta ylijäämäainetta, jota elimistön poistokanavat eivät ole kyenneet kehosta poistamaan.

Tasapainon säilyttääkseen elimistö ryhtyy sijoittamaan kuonaa kehon eri osiin kuten solujen väleihin, itseensä soluunkin, verisuonten seinämiin, niveliin ja sidekudoksiin. Prosessi on hidas, joten esimerkiksi tukkeutumien synnyttämää vanhenemisreaktiota on totuttu pitämään luonnollisena.

Kun elimistön puolustus- ja puhdistusmekanismit sitten poistotehtävänään synnyttävät reaktioita kuten kuume, säryt ja kasvaimet, tullaan tilaan, jota kutsutaan sairaudeksi.


Jokapäiväinen syy kuonan kertymiseen on liika syöminen.

Jokapäiväinen syy kuonan kertymiseen on liika syöminen. Elimistön kapasiteetti ei riitä sulattamaan ja poistamaan kehosta liiallisia ruokamääriä. Sulamattomat aineet käyttäytyvät elimistössä myrkyn tavoin ja keho kohtelee niitä myrkkyinä. Myös heikkolaatuinen ruoka ja huonot ruoka-aineyhdistelmät (esimerkiksi proteiini + tärkkelys), vaikeuttavat ruoansulatusta, heikentävät varastorasvan polttamista energiaksi ja rasittavat ruoansulatuskoneiston työtä.

Liiaallinen fyysinen ja etenkin henkinen rasitus eli stressi, vaikeuttavat ja estävät aineenvaihduntaa ja ruoansulatustoimintaa. Kokein on todettu, että esimerkiksi koiran ruoansulatus pysähtyy kahdeksaksi tunniksi kissan tullessa samaan huoneeseen. Myös ihmisillä saattaa jatkuva tai tilapäinen, ankara stressi lamauttaa ruoansulatusrauhasten toiminnan pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Vaikka eläisit tasapainoista ja rauhallista elämää, söisit oikein, liikkuisit sopivasti ja lepäisit tarpeeksi, et voi välttyä nykyisen ympäristön saastuttavalta vaikutukselta.

Saat hengityselinten ja ihon kautta elimistön myrkylliseksi ymmärtämiä ja tarpeettomia aineita, jotka kehon on eliminoitava poistoelintensä kautta. Myös kehon vilkas uusiutumisprosessi tuottaa poistettavaa jätettä. Elimistöön kertyy nykyisin runsaasti jätettä myös erilaisista lääkeaineista.

Varsinkin länsimaissa lastenkin elimistöön alkaa kertyä kuonaa jo varhain niin perintönä vanhemmilta kuin heidän ruokavalionsa ja muiden elämäntapojen vinoutumisen seurauksena. Siksi vanhempien tulisi huolestua enemmän lasten suolentoiminnan epäsäännöllisyydestä kuin esimerkiksi jonkun aterian poisjäämisestä.


Kuonan poisto

Ranskalais-yhdysvaltalainen kirurgi ja patologi Alexis Carrel, joka sai Nobelin lääketieteenpalkinnon 1912, omisti suuren osan tutkijantyöstään selvittämällä puhdistumisen vaikutusta elävään organismiin.

Hänen työnsä vaikutti paljon ruotsalaisen luonnon­lääkärin Birger Ledinin (1891-1980) ajatuksiin ihmi­sen terveydenhoidosta. »Ihmisellä on yksi varsinai­nen ravinnonottokanava, mutta kuonan ja jätteiden poistoon hänellä sen sijaan on neljä tietä», totesi Ledin tähdentäen luonnon itsensä täten osoittavan, miten tärkeätä kuonien tehokas poistuminen elimistöstä on.

Elimistön poistokanavia ovat keuhkot, iho, munu­aiset ja paksusuoli. Myös maksaa voidaan pitää puh­distuselimenä, vaikka siitä ei olekaan suoraa yhteyttä kehosta ulos.

Kaikkien näiden elinten toiminnan tehostaminen on tärkeää hyvinvointia parannettaessa ja sairauksia hoidettaessa.

  1. Keuhkot tarvitsevat liikun­nan ja oikeanlaisen hengityksen tuomaa happea.
  2. Ihoa hoidetaan kuivaharjauksella ja vesipesuin.
  3. Nesteiden juominen huuhtelee munuaisia.
  4. Maksan ylikuormi­tuksen keventäminen edellyttää kevyttä ruokavaliota ja mahdollisesti maksan toimintaa virkistävien yrttien käyttöä.
  5. Paksusuolen kuonakasautumat poistetaan tehokkaimmin paksuunsuoleen voimakkaasti keskittyvän elimistönpuhdistuskuurin avulla.

Amerikkalainen lääkäri V. E. Iran väittää, että ihmi­siä eniten vaivaava sairaus on epätäydellisesti toimiva paksusuoli. Tehtyään uransa aikana yli 22 000 vatsa­leikkausta hän toteaa, ettei ole nähnyt ainuttakaan normaalia paksusuolta. Paksusuolen kunto vaikuttaa muunmuassa sydämeen, keuhkoihin ja jopa aivoihin. Iranin mielestä jokaisen lääkärin tulisi tajuta sairauksien todellinen syy, huonosti toimiva paksusuoli.

Paksu­suolen toiminnan tehostaminen ja sen puhtaana pitä­minen on tärkeää hoidettiinpa sairautta sitten koulu­lääketieteen tai vaihtoehtoisin menetelmin. Molemmissa syntyy kuonaa, joka suurelta osin kertyy paksu­suoleen.


Imusuonijärjestelmä ja paksusuoli

lmusuonijärjestelmä ja paksusuoli ovat läheisessä kontaktissa keskenään. Paksusuolen myrkyttyneisyys vahingoittaa lymfakiertoa. Imusuonijärjestelmän epätäydellinen toiminta pahentaa esimerkiksi astmaa, reumatismia, allergioita, sidekudossairauksia, ihottu­mia, lihasten heikkoutta ja erilaisia turvotuksia, joita se saattaa jopa aiheuttaa. Joidenkin hoitokokemusten perusteella on arvioitu, että paksusuolen toiminnan kuntouttaminen palauttaa elimistön tasapainon noin 60-70 prosentille hoidettavista. Hoitojen onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin muutos terveellisempiin elämäntapoihin.


Ummetus

Ummetus on Suomalaisten tavallisin ja ehkä myös laiminlyödyin kansantauti. Ummetus ei vaikuta vain koko suoleen vaan koko kehoon ja yleiskuntoon. Masennus, päänsärky, vatsanseudun jännitykset ja kivut, kaasunmuodostus, kurkkukivut, pahanhajuinen hengitys, iho-ongelmat ja väsymystila pvat tavallisimpia ummetuksen oireita. Peräpukamat ovat kovien ulosteiden kivuliaita seuraamuksia.

Ruokavalio on yksi ummetuksen syy. Jos syömme vähäkuituista ruokaa, suoli saa liian vähän massaa työstettäväksi. Se ei riitä aktivoimaan suolen liikkeitä, vaan suolen sisältö varastoituu paksusuoleen, kunnes sitä on tarpeeksiärsyttämään peräsuolta käynnistämään ulostusrefleksin.

Divertikkelit eli suolen pullistumat aiheutuvat liian vähäisestä kuitumäärästä suolistossa. Kun suolan li­hakset supistuvat eikä suolessa ole tarpeeksi puristet­tavaa, paine kasvaa niin suureksi, että muodostuu divertikkeleitä.

Tarpeista piittaamattomuus on toinen tavallinen ummetuksen syy. Koska voimme vaikuttaa ulostamis­reflekseihin, ne voivat torjuttuina vähitellen heiken­tyä. Piittaamattomuus kehon signaaleista aiheuttaa refleksi en heikkenemisen.

Stressi ja huoli samoin kuin epäsäännöllinen elämä saavat nopeasti myös nopeasti aikaan ummetuksen. Jokainen muutos työssä tai yksityiselämässä voi vaikuttaa suolen toi­mintaan, vagushermon välityksellä ja tavallisesti myös masennus aiheuttaa um­metusta.


Paksusuoli

Paksusuoli on reilusti toista metriä pitkä ruoansula­tuskanavan loppuosa. Se alkaa oikealta alhaalta ohut­suolen liittäessä sen muuhun kokonaisuuteen niitä erottavalla läpällä.

Paksusuoli jatkuu ylöspäin ja kään­tyy pallean alapuolella vasemmalle, josta se kylkilui­den alapuolelta laskeutuu alas ja päättyy lynkkysuo­len ja peräsuolen kautta peräaukkoon. Paksusuoli ei ole vain elimistön likaoja, vaikka ruokamassan käyttä­mättömät jätteet ja elimistön uusiutumisessa tarpeet­tomat aineet kasautuvatkin paksusuoleen elimistöstä ulos kuljetettaviksi.

Ohutsuolesta tulevasta vellimäi­sestä massasta imeytyy paksusuolessa nesteitä takai­sin elimistöön, ja paksusuoleen taas imeytyy mm imunesteitä. Tämä prosessi häiriytyy, mikäli suolen seinämä ei ole puhdas tai mikäli seinämien lihaksisto on paikoin kuroutunut, paikoin taas venynyt epäsään­nöllisen suolentoiminnan seurauksena.

Paksusuolessa tapahtuu monia muitakin tärkeitä toimintoja. Siellä muodostuu muun muassa B12-vita­miinia ja K-vitamiinia.

Paksusuolessa on runsas bakteerikanta ja sen tasapaino järkkyy, jos ruokamassat seisovat ja mädättäjäbakteerit pääsevät lisääntymään ja tuottamaan myrkyllisiä aineita, jotka sittenimeytyvät elimistöön.

Erityisesti paksusuolen loppupäässä, lähellä peräaukkoa on alue, josta aineet imeytyvät suoraan verenkiertoon. Tähän perustuu peräpuikkojen käyttäminen hoitotoimena niin lapsille kuin aikuisillakin.

Vaikutus on nopea ja esimerkiksi pieni lapsi saadaan leikkauksen edellyttämään narkoosiin muutamassa minuutissa. Pääasiallisesti tältä alueelta tapahtuu homotoksikoosi eli itsemyrkytys. Tätä monet tutkijat pitävät sairauksien yleismpänä syynä.

Yksi esimerkki myrkyllisten aineiden imeytymisestä takaisin elimistöön on paastopäänsärky. Paaston aikana elimistön voimavarat vapautuvat kuonakasautumien puhdistamiseen ja liikkeelle lähtevät myrkylliset aineet poistuvat ihon, keuhkojen ja munuaisten kautta. Pääasiallisen poistokanavan ollessa kuitenkin paksusuoli. Professori Toivo Rautavaara, terveellisten elämäntapojen Suomalainen uranuurtaja, korosti, ettei pidä ryhtyä paastoamaan ollenkaan ellei ota lisäksi huomioon paksunsuolen puhdistus toimenpiteitä paaston yhteydessä. Esimerkkejä on runsaasti siitä, miten ilman puhdistusmekanismien toiminnan tehostamista suoritettu paasto tai äkillinen ruokavalion muutos on johtanut entistä sairautta vakavampiin seuraamuksiin.


Ruoansulatuksen nopeus

Ruoka ei saisi viipyä ruoansulatuskanavassa suuhunpanosta poistumiseen kuin 8-18 tuntia. Tyhjennyskertoja tulisi olla yhtä monta kuin on aterioita päivässä. Poistuvan massan tulisi olla vailla epämiellyttävää hajua ja koostumukseltaan sellaista, ettei WC-paperia välttämättä edes tarvita. Vaikka ulostuskertoja olisi yhtä monta kuin aterioita, kertoo myös ulosteen koostumus ja haju paksunsuolen kunnosta. Useimmiten se mikä on vastenmielistä, on myös haitallista. Mätänemisestä tuleva haju ei ole elimistölle terveydeksi.

Pahat hajut kummassakin päässä ruoansulatuskanavaa, suussa tai suolessa, kertovat vinoutuneesta toiminnasta elimistössämme. Tälläisessä tilanteessa elimistöä on autettava vapautumaan sairauksia aihettavista myrkyllisistä jätteistä.  Voimakkaimmin paksuunsuoleen keskittyvä elimistönpuhdistusohjelmamme on yksi tehokkaimmista tavoista puhdistaa elimistöä ja tukea sitä kautta hyvää maksantoimintaa.

Suolen toiminnasta puhuminen on ihmisille yleensä kiusallinen aihe. Se ei sovi kahvipöytäkeskusteluun kuten esimerkiksi hampaiden tai ihonhoito. Kuitenkin suu hampaineen ja suoli toimintoineen ovat ihmisen ruoansulatuselimistön kaksi samanarvoista osaa. Epämiellyttävyydet kummassakin päässä ovat ihmisen omalla vastuulla. Paksusuolen kunto valaisee kauniin hymyn, eikä hengityksen raikkaudesta voi olla varma ellei kuonanpoisto toimi riittävän hyvin.


Elimistönpuhdistus ja suoliston mikrobiomin tasapainoitus, Hyvinvointi lähtee vatsasta!

Erityistä osaamisaluettamme ovat kehon- ja suoliston puhdistus kuona-aineista itse kehittämiemme hoito-ohjelmien ja vatsan tunteisiin yhdistävän ravintoterapian avulla. Keskitymme hyvinvointivointitapahtumissamme voimakkaimmin juurikin paksunsuoleen kuonavapaaseen toimintaan ja sinne mahdollisimman monipuolisen bakteerikasvuston lisäämiseen.

Milloin sinä olet viimeksi pitänyt huolta suolistosi kuonavapaasta toiminnasta?

Mikä on kuonaa?

Kaikki se mitä mielemme tai kehomme ei tarvitse.

Se voi olla vääränlaista energiaa, laiskuutta, ruokaa, lisäaineita, saasteita, egoilua, liiallista kunnianhimoa, tyhjyyttä, pelkoa, vihaa tai mitä vain. Kaikki edellä mainittu on kuonaa, mikäli se jollain lailla haittaa sisäisen mielenrauhan syntymistä ja aiheuttaa levottomuutta. Meillä pääset siitä eroon.

Elämä on nyt. Varmista että saat siitä kaiken irti.

Lue lisää kehoa puhdistavista ja mieltä tasapainoittavista hyvinvointitapahtumistammme