Henkinen kasvu

20.12.2023

Henkinen Kasvu

Henkinen kasvu auttaa sinua ensin ymmärtämään ja lopulta hyväksymään itsesi paremmin. Se auttaa sinua ymmärtämään kuka olet? Mistä olet tulossa ja mihin olet menossa?

Henkinen kasvu auttaa sinua löytämään vastaukset elämäsi tärkeimpiin kysymyksiin itsesi sisältä. 

Henkinen kasvu auttaa vastaamaan perustavalla tavalla kaikkein tärkeimpään kysymykseen elämässäsi, joka on miksi?


Miksi minulle kävi näin? Miksi minä en onnistu siinä, missä toivoisin onnistuvani? Miksi olen masentunut? Miksi olen uupunut? Miksi koen olevani huonompi kuin muut? Miksi pelkään hylätyksi tulemista? Miksi en löydä sopivaa kumppania? Miksi en saa itsestäni mitään irti? Miksi kaikkien muiden elämä näyttää paremmalta kuin omani?

Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Niin pitkään kuin meitä ihmisiä riittää, mutta sait varmaan ajatuksesta kiinni?Henkinen kasvu ja miksi se on niin tärkeää?

Ilman henkistä kasvua, sinun on mahdotonta päästä yli peloistasi ja kaikesta muusta sellaisesta, joka estää sinua elämästä vapaasti tai ennakkoluulottomasti itsesi näköistä elämää, hakematta liikaa hyväksyntää itsesi ulkopuolelta, esimerkiksi perheenjäseniltäsi tai muilta kanssa ihmisiltä.Mitä enemmän olet elämässäsi tottunut ohjatumaan muiden hyväksynnästä ja mielipiteistä käsin, sitä todennäköisemmin tunnet pelkoa ja siitä johtuvaa ahdistusta, kun vietät aikaa yksiksesi.


Jos et pysty elämään vapaasti tai ennakkoluulottomasti, et myöskään kykene olemaan täysin läsnä hetkessä, jossa elämä tapahtuu. Hetkessä, jossa kohtaamiset ja kaikkein merkityksellisin vuorovaikutus tapahtuu. Hetkessä, jossa on ne elementit mitä aidon onnellisuuden kokemiseen tarvitaan kaikissa syvyyksissään.

Tuoksut, tunteet, kosketus, kohtaaminen, äänet, kaiken alku ja loppu.

Elät liian herkästi elämää, jossa kuuntelet vastataksesi, etkä ymmärtääksesi ja se rikkoo enemmän kuin yhdistää, niin itseäsi kuin suhteita muidenkin kanssa.

Henkinen kasvu tuo siis enemmän kykyä kohdata ensisijaisesti itsesi ja toiset kanssa ihmiset. Mitä paremmin pystyt kohtaamaan itsesi, sen paremmin kykenet käsittelemään valheellisuuttasi ja tulemaan tietoiseksi siitä. Löydät mahdollisen armon itseäsi kohtaan ja sitä kautta kyvyn hyväksyä keskeneräisyydet itsessäsi, jolloin et etsi niitä myöskään muista.

Tämä kaikki sataa sinun laariisii, lisääntyvän ja paremman itsesi hyväksymisen kautta. Niin kuin tiedämme, niin aikuisiällä lahjan antaminen on usein mieltä ilahduttavampaa kuin sen saaminen.

Tässä pätee sama periaate: Mitä ystävällisempi olet muille, sitä ystävällisempi olet myös itsellesi ja niin täytät omalla kohdallasi henkisen kasvun huipentumaa eli rakkauden kaksoiskäskyä.Mitkä ovat sinun kasvunpaikkasi?

Se minkä näet muiden ihmisten viallisuutena, on paikka, joka vaatii erityistä huomiota myös itseltäsi. Se mikä sinua triggeröi, paljastaa sinussa myös sen haavan, joka kaipaa huomiotasi. Tasapainossa itsensä kanssa olevalla ihmisellä, ei ole tarvetta tuomita muita.

Me näemme kaiken oman persoonamme lävitse. Maailma, sen asiat, ilmiöt ja ihmiset näyttävät juuri niin todellisilta tai epätodellisilta ja uhkaavilta, kuin sinä itsekin, itsellesi. Se, mille annat merkityksen ja mihin uskot, ovat lopulta ainoat asiat, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä elämäsi mielekkyyden kannalta, sillä ne ovat osa todellisinta minuuttasi.


Sitä syvintä identiteettiä, jonka tuntemalla mahdollistat itsellesi kyvyn hyväksyä itsesi syvemmällä ja ratkaisevammalla tavalla. Sinun ollessa lopulta ainoa, joka sen voi tehdä. Ole siis rohkeasti sinä, muiden hyväksyntää liikaa hakematta.


Jos et uskalla sanoa mitä ajattelet, leimautumatta tai väheksynnän kohteeksi joutumatta tai jos pelkäät olla avoin ja puhua niistä kaikkein vaikeimmistakin asioista sellaisella tavalla, ettet koe tulleesi arvostelluksi tai tuomituksi, vaan pidät ne mieluummin sisälläsi, annat elämäsi ohjautua itsesi ulkopuolelta ollen matkustaja, kujettajan sijaan.


Valitettavan moni, kulissien varassa elävä perheyhteisö tukahduttaa tällä tavoin toimimalla sen herkimmät jäsenet ja synnyttää sisäistä pahaa oloa, joka voi oirehtia monin eri tavoin.


Erilaisuus, mokat, virheet ja voitot ovat rikkauksia ja makuasioita, joista voi ja pitääkin kiistellä, kunhan se tehdään ymmärtäen, eikä tuomitsemalla. Eli siis ei pelosta vaan rakkaudesta.


Koska siellä missä asuu ymmärrys, sieltä löytyy myös levollisuus, empatia ja ne onnen palat, jotka jokainen meistä ansaitsisi löytää myös omaan elämäänsä ja ne löytyvät, kun uskallat elää juuri sinun näköistäsi elämää.


Jos suostut elämään olosuhteissa, joissa et voi olla aidoin, oma itsesi tai jossa pelkäät tuoda esille asioita, joiden paljastumisen johdosta sinua arvosteltaisiin tai jopa hävettäisiin. Haet liikaa hyväksyntää itsesi ulkopuolelta.


Vaikeat asiat ja se miten ne kyetään kohdaten käsittelemään, ovat oiva mittari rakkaudesta ja ymmärryksestä, joka yhteisössä vallitsee ja miten rohkeasti jokainen kykenee sen jäsenenä omaa identiteettiänsä ilmentämään.


Rakkaus ja ymmärrys ohjaavina arvoinaan, elämässä eteenpäin suunnistavissa yhteisöissä, ei pelosta piiloon painetut ongelmat räjähdä silmille tai tule senkaltaisia yllätyksiä, jotka pakottavat jäsenensä valitsemaan, antamatta tälle vaihtoehtoja valinnoista.


Näin toimimalla yksilön kohdalla saadaan tukahdutettua, ehkä jo hyvinkin alkanut matka kohti omaa identiteettiä ja sen tuntemisesta seuraavaa varmuutta, joka synnyttää uskon, usko toivon ja toivo rakkauden, yksilön itseään ja ympäristöään kohtaan.


Pelosta pohjimmiltaan ohjautuva yhteisö tappaa siis ehdottomuudellaan sen, mikä sen alun perin on vanginnutkin ja tästä syystä sukupolviset traumat voivat vielä tänäkin päivänä liian usein, turhankin hyvin, vain jotta ne kykenevät esimerkin voimasta hallitsemaan seuraavaakin sukupolvea, epäterveellä tavallaan.


Liian usein nähdään miten esimerkiksi pelosta pohjimmiltaan ohjautuva perheyhteisö tukahduttaa, elämään eri tavalla suhtautuvan ”oireilevan mustan lampaan” jolla olisi vaadittava elämänpalo, uskallus ”kapinoida” ja sitä kautta kyky katkaista, tiukkaan juurtuneita traumaketjuja nostamalla ne toiminnallaan yhteisön tietoisuuteen.


Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä ja pelkäämättä on parantavaa ja saa voimansa totuudesta, mutta siihen päästäkseen tulee ensin ymmärtää omaa valheellisuuttansa.


Kulissin takana elävälle yhteisölle tämä on myrkkyä, koska vaikeista asioista on totuttu vaikenemaan ja ulkokuoren täytyy pitää, jotta sen avulla haettava ulkoinen hyväksynnän tunne olisi mahdollista myydä itselleen.Muun muassa näistä edellämainituista syistä ihmisen tärkein matka on, henkisen kasvun matka, pelon valtapiiristä rakkauden valtapiiriin.


Pois sieltä missä, pelko maalaa ihmiset asioiksi, sinne missä asiat ovat asioita ja sen ymmärtäminen lähtökohtaisesti edistämässä sanomaa siitä, että me kaikki olemme rakkauden arvoisia.
Henkinen Kasvu ja kipu


Henkinen kasvu ja sen edistyminen parantaa resilienssiä, eli psyykkistä selviytymiskykyä ja tuo elämään sen myötä enemmän tasapainoa, energiaa ja ennen kaikkea optimistisuutta. Kykyä nähdä asioiden hyviä puolia, siinä kaikkein kipeimmässäkin tilanteessa.


Mutta miten elämä sitten koulii sinua, jotta olet valmis ja kykenevä tekemään niitä asioita, joista olet uskaltanut unelmoida?


Itse uskon, että elämässä kaikki tapahtuu tarkoituksesta ja jotta sinulle syntyy taito, aistit, motivaatio, TARVE ja intohimo eli eteenpäin vievät voimat, sinulla tulee olla elämänkokemuksia, niin hyviä kuin huonoja, jotka ne ovat synnyttäneet. Tarve on näistä melkein yhtä kova kuin intohimo.


Mikäli meille ei tapahtuisi elämä! Meillä ei olisi tarpeita kehittää itseämme ja muuttua ihmisinä. Meillä ei olisi tarvittavaa näkökulmaa, tarvittavaa kykyä etsiä vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka ovat kaikkein ratkaisevimmassa roolissa intohimomme ja mielekkään elämän toteutumisen kannalta.


Elämä on ihmeellistä ja sen kokemukset muokkaavat meistä joko katkeria, sen vastakohtia tai ehkä jopa maailmaa muuttavia persoonia. Kokemuksista kipeimmät asiat ovat kuitenkin keskiössä henkisen kasvun kannalta ja mikäli ihminen ei ole riittävän nöyrä hyväksymään itseään ja tätä kautta hallitsemaan tyhjyyttä sisällään, on elämällä taipumus auttaa tässä tehtävässä.


Se heittää eteesi haasteita, vaikeilta tuntuvia vastoinkäymisiä ja jopa toivottamalta tuntuvia tilanteita, jotka tekevät kipeää. Niin kipeää, että se mahdollisesti synnyttää ennen pitkää jotain uutta ja parempaa. Nöyryyttä, ymmärrystä ja empatiaa. Kasvua.


Kasvusi riippuu siis siitä, mitä haasteita kohtaat ja miten ne kohtaat. Elämä kutsuu sinua ja jos sanot haasteille kyllä, alat kasvaa. Kasvu tuo tyydytystä. Se tuo mielekkyyttä. Se luo levollisuutta.

Ymmärrät, että kaikki ei olekkaan valmista. Huomaat, että luomisen ihme tapahtuu tässä ja nyt -> Ihminen kasvaa vaikeiden kokemustensa kautta, jos siihen liittyy reflektiota. Se yleensä synnyttää empatiaa ja ymmärrystä, jotka yhdessä avaavat reitin levollisuuteen.


Nöyryys siis avaa ovet uudelle ja paremmalle versiolle meistä jokaiselle. Nöyrä ihminen ymmärtää keskeneräisyytensä ja on valmis muutokseen, koska täyttä astiaa on vaikea täyttää.

Kaikkein tuskallisimmat ja kipeimmät asiat siis kasvattavat tai kypsyttävät meitä eniten, jos niistä osaa ottaa opin itsereflektiotaidon avulla ja on valmis näkemään niissä jotain sellaista, minkä johdosta jokin itsessään muuttui kenties parempaan suuntaan. Nöyrempään suuntaan. Se yleensä muuntuu eläväksi siten, että on sen johdosta parempi äiti tai isä. Parempi puoliso tai ystävä. Elämässä hyvä syntyy aina lopulta pahan avulla.


Ihmisen luonteen ollessa peruslaiska, ei mikään muu aja meitä tehokkaammin liikkeelle, muuttamaan asioita olosuhteita tai vallitsevaa tilannetta kuin kipu. Siksi valo syntyy pimeästä ja vastaus onnettomaan olotilaamme löytyy meistä itsestämme.

Henkinen Kasvu ja Itsereflektio

Se mitä teet, ei ole niin olennaista, kuin se miksi tulet, sen johdosta mitä teet?

Itsearviointi tai itsereflektio on prosessi, jossa tarkastelet omaa ajatteluasi, toimintaasi, tunteitasi ja kokemuksiasi. Se on tärkein osa henkisen kasvun matkaasi, sillä se auttaa ymmärtämään eniten omaa itseäsi ja sitä toimintaa, joka esimerkiksi vastoinkäymisen ja siihen johtaneet tilanteet elämääsi, osaltaan oli myös tuomassa.


Itsereflektiossa tutkit omaa käyttäytymistäsi ja kokemuksiasi tuomitsematta, avoimin mielin ja rehellisesti. Sen tarkoituksena on saavuttaa syvempi ymmärrys omista tavoistasi, motiiveistasi, vahvuuksistasi ja heikkouksistasi. Se voi tapahtua esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Ajatusten tarkastelu: Sisältää omien ajatustesi ja uskomustesi tutkimista. Pohdi, miten tietyt ajatukset vaikuttavat valintoihisi ja toimintaasi.

 • Tunteiden tunnistaminen: Itsereflektiossa on tärkeää omien tunteidesi ja reaktioidesi tunnistaminen erilaisissa tilanteissa. Tämä auttaa ymmärtämään, miksi tunnereaktiosi syntyvät ja miten ne vaikuttavat käyttäytymiseesi. Muista, että vaikeat kokemukset, joita olet elämässä kohdannut, eivät elä mukana muistoissasi, vaan reaktioissasi.

 • Kokemusten arviointi: Menneiden tapahtumien ja niiden johdosta syntyneiden kokemustesi arviointi auttaa oppimaan virheistä ja saavuttamaan sitä kautta onnistumisia. Tämä auttaa sinua myös kehittämään parempaa päätöksentekokykyä tulevaisuutta varten.

 • Tavoitteiden ja arvojen tarkastelu: Itsereflektio auttaa myös tarkastelemaan omia tavoitteitasi ja arvojasi. Onko omat toimesi ja päätöksesi linjassa omien arvojesi kanssa?

 • Kehityksen ja kasvun tunnistaminen: Positiivisten muutosten tunnistaminen omassa käyttäytymisessäsi ja ajattelussasi auttaa tunnistamaan henkilökohtaista kasvua ja kehitystäsi.

Itsereflektio edistää siis henkistä kasvua ja auttaa ymmärtämään itseäsi syvällisemmin. Se auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä, kehittämään vahvuuksiasi ja työskentelemään heikkouksiesi parissa. Lisäksi se johtaa suurempaan tietoisuuteen omasta itsestäsi ja useimmiten parantaa kykyäsi kommunikoida ja vuorovaikuttaa muiden kanssa hedelmällisemmin.
Taitavalla itsereflektiolla, saavutetaan paremmat tietoisuustaidot

Miten tullaan tietoiseksi?

Useimmiten tietoiseksi tuleminen vaatii riittävän määrän kärsimystä. Heräät unestasi vasta sitten kun se muuttuu painajaiseksi. Herääminen tarkoittaa sitä, että käännät katseesi ympäristöstäsi ja muista ihmisistä omaan itseesi. Niin kauan, kun syytät ongelmistasi muita, olet vielä unessa.


Unessa eläessäsi hakkaat päätäsi seinään ja sätit seinää siitä, että se on väärässä paikassa. Tietoisena sitä vastoin tarkastelet omia toimintatapojasi ja reaktioitasi.


Nöyryys on hyve, joka johtaa meidät aidon todellisuuden äärelle. Nöyrä ihminen uskaltaa katsoa omaa keskeneräisyyttään ja rujouttaan murskautumatta. Nöyrä ihminen ei pakene todellisuutta täydellisyyden tavoitteluun tai muiden syyttelyyn. Kun tarkastelet rehellisesti itseäsi, vapaudut syyllisyyteen.


Seuraava askel tässä prosessissa on armo.

Kun suostut kohtaamaan syyllisyytesi, vapaudut syyllisyydestä. Hyväksyt itsessäsi myös epätäydelliset piirteesi, löydät kuten jo aikaisemmin mainitsinkin, kyvyn hyväksyä niitä myös muissa.


Miksi tietoisuuteen herääminen on tärkeää?

Tietoisena oleminen johtaa tietoisempaan läsnäoloon ja levollisuuteen. Tietoisen ihmisen tunnistaa esimerkiksi siitä, että hänen lähellään on hyvä olla.


Tällainen henkilö kuuntelee ja on aidosti läsnä. Hän ei siirrä sotkujaan toisten päälle, vaan kantaa vastuun omista tunteistaan ja reaktioistaan. Kuitenkaan tämänkaltaiseen todellisuuteen herääminen ei yleensä tapahdu yhdessä yössä, vaan kyse on kasvuprosessista, joka jatkuu läpi elämän.


Tietoisena oleminen vapauttaa meidät myös kiireestä, joka on nykyajan vitsaus. Kulttuurissamme ihmisillä on aina kiire. Kun useimmilta kysyy, minne he kiirehtivät, he eivät itsekään aina ymmärrä sitä. Se on merkki siitä, ettei olla tietoisia.


Kiireestä on nykypäivänä tehty lähes luonnonvoiman kaltainen tila, jolle kukaan ei voi mitään. Kannattaakin tarkastella oravanpyörää, jossa ei ole moottoria ja joka, pyörii vain siksi, että siinä juostaan.


Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.

Mitä tarkoittavat tietoisuustaidot ja kuinka niitä harjoitetaan?

Tärkeimmät tietoisuustaidot ovat kyky olla läsnä, vastuun ottaminen omista tunteistaan ja nöyryys.

Tietoinen ihminen ymmärtää olevansa toimija, ei toiminnan kohde. Hän lakkaa olemasta uhri.


Tietoisuustaitojen harjoittelemiseen ei kuitenkaan ole olemassa valmista työkalupakkia, vaan kyse on elämälle ja kasvulle antautumisesta, mutta ennen kaikkea kyse on nöyryydestä ja sen avulla syntyvästä kyvystä tunnustaa olevansa keskeneräinen ja hyväksyä se.

Oman pienuuden tunnistaminen ja tunnustaminen tekee vapaaksi.


Mitä tapahtuu, kun ihminen tulee tietoiseksi?

Elämästä tulee helpompaa ja onnellisempaa. Ihmissuhteet paranevat. Aikaa vapautuu monenlaiseen hyvään. Usein käy niin, että kun heräät tietoisuuteen lähisuhteesi muuttuvat, elämästä tulee syvällisempää ja jo itsessään merkityksellisempää. alat ehkä vaistomaisesti hakeutua tietoisempaan seuraan.


Entisten ystävien kanssa ei välttämättä löydy enää yhteistä säveltä samalla tavalla kuin aiemmin. Henkistä prosessia läpi käynyt ihminen ei silti ole parempi kuin muut, olet vain ainoastaan tietoisempi.

Tietoiseksi tuleminen on siis myös kykyä rakastaa itseäsi: et hylkää itseäsi, vaikka toinen hylkäisi sinut. Kun opit rakastamaan itseäsi, opit rakastamaan myös muita.


Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.

Matka pelon valtapiiristä rakkauden valtapiiriin?

 • Kaikki alkaa sinusta
 • Kun alat pitää huolta itsestäsi, alat voida paremmin kehossasi. Alat näyttämään paremmalta joka johtaa siihen, että alat viehättää enemmän ja vetää puoleesi viehättäviä asioita.
 • Elämän ottaminen omiin käsiin merkitseekin muihin tukeutumista.
 • Todellinen vahvuus perustuu oman voimattomuuden syvälliseen oivaltamiseen.
 • Sitä seuraa kyky aidolla tavalla tarvita muita ja pyytää apua silloin kun ei itse enää jaksa, osaa tai uskalla.
 • Voima on heikkouden löytämistä ja hyväksymistä.
 • Kunnioita itseäsi

   Mistä itsensä kunnioittaminen lähtee?

  1. Puhu totta. Aina. Kaikille. Mitä enemmän sinussa on valheellisuutta, mitä enemmän valehtelet -> sitä vähemmän kunnioitat itseäsi alitajuisesti. Emme ole keho, jolla on sielu vaan sielu, jolla on keho. Sielu elää totuudesta. Sielu on läsnä. Ego elää valheelllisuudesta ja on aina menneessä tai tulevassa ja siksi kyvytön olemaan levollisesti läsnä tässä hetkessä, jossa elämä tapahtuu


Matka pelon valtapiiristä -> Rakkauden valtapiiriin

Mitä se tarkoittaa?

Se vapauttaa sinut luottamaan. Se vapauttaa sinut kontrollista ja ahdasmielisestä, kaksinaismoralismista. Se vapauttaa sinut elämään rohkeasti omien arvojesi ja intohimojesi mukaista elämää, välittämättä muiden alaspainavista mielipiteistä

Henkinen kasvu

Se vapauttaa sinut olemaan rohkeasti se, jonka esimerkillä maailma muuttuu paremmaksi paikaksi meille kaikille, ihminen kerrallaan.

Henkinen kasvu

Se vapauttaa ihmisen siitä raskaasta illuusiosta ja sen myötä vastuusta yrittää hallita elämää, joka on kaikkein vapauttavinta.

kasHenkinen vu

Se on matka, joka opettaa päästämään irti. Se on samalla kuitenkin matka, joka sisältää vastuun ottamista omasta elämästä ja sen pitämisestä liikkeellä. Liikkeellä olo tarkoittaa eteen tulevia valintoja ja niiden valitsemista, elämään luottavalla tavalla. Elämään luottavalla tavalla tehdyt valinnat ovat valintoja, joilla me luomme ja avaamme maailmaa itsellemme ja läheisillemme.

Henkinen kasvu

Pelosta ohjautuvilla, elämää kontrolloivilla valinnoillamme, pienennämme ja rajoitamme unelmiamme, mahdollisuuksiamme ja kykyämme olla läsnä tässä hetkessä. Sen johdosta siirrymme sitten kun elämään, jossa vuodet vierivät aina vain nopeammin ohi ja sitä hidastavat läsnäolon täyttämät hetket ovat aina vain harvemmassa.

Henkinen kasvu

Pelosta ohjautuvina, kadotamme itseämme, jokaiselle siitä ohjautuvalla valinnalla, valinnan verran enemmän. Kadottaessa itsemme, alamme kasata identiteettiä ja persoonaamme ulkokuoreen, vaikutelmaan jonka avulla yritämme antaa itsestämme, minuuteemme nähden vieraan ulkokuvan.

Henkinen kasvu

Pelosta ohjautuvina, rakennamme itsellemme persoonaristiriitaa, ja menetämme lopulta yhteyden omaan itseemme ja aidoimpaan identiteettiimme. Pelosta ohjautuvina meistä tulee valheellisia ensin itseämme kohtaan, jonka johdosta alamme tiedostamatta etsiä valheellisuutta myös muista. Valheellisuuden etsiminen muista, ajaa meidät yksinäisyyden tielle ja yksinäisyys on kehollisesti haitallisin tunnetila katkeroitumisen tunteen kanssa.


Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.
Lopuksi


Henkisen kasvun myönteiset vaikutukset

Henkisen kasvun prosessi on elämän mittainen. Se tuo kuitenkin erilaisia hyötyjä jo pienenkin edistymisen myötä.


Lisääntynyt itsetietoisuus ja itsetunto

Henkilökohtainen kasvu millä tahansa osa-alueella edellyttää, että tunnistat omat ajatusmallisi, tunteesi, tapasi ja reaktiosi. Se vaatii tietoisuutta siitä, kuka olet ihmisenä nykyisessä tilanteessasi.

Se haastaa sinut myös katsomaan tulevaisuuteen, sinne, mitä kohti haluat mennä?


Henkisen tasapainon löytäminen

Henkisen tasapainon löytäminen ja ylläpitäminen vaatii työtä. Monet henkilökohtaisen kehityksen työkalut keskittyvät rakentamaan parempaa henkistä kuntoa. Kun henkinen tasapainosi paranee, tunnet positiiviset vaikutukset.

Ihmiset, jotka ovat henkisesti tasapainoisia, ovat tuottavampia, heillä on todennäköisesti vähemmän mielenterveysongelmia, ja he ovat luovempia sekä innovatiivisempia omassa elämässään.


Parempi palautuminen

Kun ajatusmaailmasi saa uusia, terveitä näkökulmia, olet joustavampi ja palautumisesi paranee. Henkiseen kasvuun sijoittaminen tarkoittaa siis investoimista kykyysi palautua (epätoivottujenkin) muutosten jälkeen.


Lisää tietoa ja opittuja taitoja

Avaa mielesi ja edistä kehittymistäsi esimerkiksi erilaisten kurssien avulla, jotka auttavat sinua hankkimaan taitoja, joita tarvitset urakehitykseen tai itsetuntemuksen lisäämiseen.

Kehittymisen sanotaan tapahtuvan monesti epämukavuusalueella, joten ilmoittautuminen vihdoin esimerkiksi taide- tai keramiikkatunneille, voi auttaa hankkimaan taitoja täysin uudelta elämänalueelta.


Paremmat henkilökohtaiset ja ammatilliset suhteet

Henkinen kasvu näkyy usein myös parantuneina ihmissuhteina. Kun panostat itseesi, monesti itsetuntosi kasvaa, ja olet myös varmempi kommunikoija sekä osaat luoda rajat, jotka ovat omalle hyvinvoinnillesi välttämättömiä.

Vielä muutama kysymys, jotka voivat auttaa sinua henkisen kasvun polullasi:

 • Millä tavoin nykyinen tekemisesi on toiminut sinulle siunauksena tulevaisuuttasi ajatellen?
 • Mihin olet elämässäsi menossa? Mitä haluat saada aikaan? Mikä on intohimosi? Mikä vetää sinua eniten puoleesi?
 • Mikä on ollut elämässäsi merkittävin vastoinkäyminen? Ja kykenetkö vielä löytämään siitä jotain sellaista, jota näin jälkikäteen katsomalla voit todeta muuttaneen sinua parempaan suuntaan? Olet sen johdosta ehkä parempi isä tai äiti? Parempi puoliso tai ystävä? Tai kaiken kaikkiaan vain entiseen verrattuna parempi ihminen?

Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.
Persoonallisuutesi kasvu ja kehittyminen vaativat siis jatkuvaa uudistumista. Sitä on henkinen kasvu. Se on myös elämälle ja sen tapahtumille täysillä antautumista, niistä samalla oppien ja kehittyen ja luottaen, että elämä on lopulta aina meidän puolellamme. Kun hyödynnämme vastoinkäymiset ajatuksella siitä, että silloin elämä luo meitä uudelleen ja mahdollistaa meille sitä kautta tulevaisuudessa enemmän, olemme löytäneet polun alkuun.

Polun, joka vie pelon valtapiiristä rakkauden valtapiiriin, elämämme tärkeimmälle matkalle. Matkalle, jonka päässä meitä odottaa oma aidoin identiteettimme.


Se, jonka uskallamme muilta lupia kyselemättä kantaa kaikista vioistamme ja epätäydellisyyksistämme huolimatta, sillä inhimillisyys on lopulta se, mikä meidät toisiimme yhdistää. Heikkoa ja virheellistä on helpompi lähestyä kuin vahvaa ja moitteentonta.

Miksi?

Koska etsimme alitajuisesti toisistamme tarttumapintaa ja jotain johon samaistua. Jotain, yhdistävää tekijää ja jotain, jonka myötä kokisimme tulevamme hyväksytyiksi, tunnustetuiksi ja nähdyiksi. 

Päällisin puolin täydellisen vahva ja virheetön ihminen on jopa pelottava ja epäilyttävä. Ei samaistuttava. Ehkä jopa epäinhimillinen. 


”Mitä täydellisempi ulkokuori, sitä enemmän pimeyttä sen takana”

 -Carl Jung

 

Sen sijaan epätäydellinen, samaistuttava ja oman pimeytensä kohdannut ihminen, ymmärtää meitä suuremmalla todennäköisyydellä.

Toistan uudelleen: Siis hyväksyy ja ymmärtää, mitä suuremmalla todennäköisyydellä. Missä näin tapahtuu, on ihmisellä useimmiten hyvä olla. Rakkaus on ensisijaisesti valinta ymmärtää, ja sen syvällisen käsittämisen johdosta, sen pyrkii valitsemaan hän, joka on käynyt oman pimeän polkunsa lävitse.


Nöyryys siis auttaa meitä ymmärtämään ja hyväksymään, että se minkä käsitämme yleensä vahvuutena, perustuu oman voimattomuutemme syvälliseen oivaltamiseen. Taivasten valtakunta on lastenkaltaisten. Taivaiden valtakunnalla tarkoitan olemisen tilaa, jossa kohtaamme toiset ihmiset tavalla, joka luo myös itsellemme enemmän merkityksellisyyttä ja kokemuksia, jotka vahvistavat toivon tunteen syntymistä.Mitä rakkaus on?

Rakkaus on ensisijaisesti valinta. Valinta ymmärtää.

Valitaan siis tänään ymmärtää itseämme, jotta ymmärtäisimme myös muita.

Ennen pitkää se palkitsee meidät paremmalla huomisella.


Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.
Kun haluat lisää henkistä kasvua tai kaipaat parempaa itsereflektiokykyä tai tietoisuustaitoja, vievät oikeat kysymykset sinut usein pidemmälle kuin oikeat vastaukset.


Ne löydettyäsi pääset matkalle, jolla ollessasi olet jo perillä. Huomaat, että luomisen ihme tapahtuu tässä ja nyt. Hetkessä, jossa alku on loppu ja jossa kaikki tapahtuu lopulta tarkoituksesta, joka on aina ihmistä suurempi. 

Se vapauttaa meidät vastuusta, vastuuseen. Kun uskallat mokata, et mokaa, sillä elämä on aina lopulta meidän jokaisen puolella. Elämä, jossa kaikki tapahtuu lopulta tarkoituksesta ja jossa valo syntyy aina pimeästä.

Kun käsität edellisen lauseen, käsität myös henkisen kasvun ja sen merkityksen, elämänlaatuasi ratkaisevasti parantavana tekijänä❤️"Nöyryys on avain, joka vie meidät totuuden, rakkauden ja viisauden luokse”


 
Nöyryys on vahvuutta, joka on tehnyt sovinnon heikkouden kanssa. Se on totuutta, ymmärtää omaa valheellisuuttamme. Se on tietoisuutta, jonka johdosta emme tee asioita saadaksemme identiteettiä, vaan teemme niitä siksi, että meillä on identiteettiä!

Nöyryys on lopulta avain siis myös henkiseen kasvuun ja kehitykseen ja niiden myötä syntyvään kypsyyteen, joka ei ole näin ollen loogista seurausta iästä vaan elämässäsi kohtaamista asioista ja itsereflektiokyvystäsi.

Kun luoja luo omia teologejaan ja testaa sananvaloa ja sen merkitystä kaipaavia kokelaitaan, tulee muistaa, että kun korkeampi voima silittää, niin luut näkyy. Paha synnyttää hyvän.

 

Valo syntyy pimeästä

Mitä enemmän olet käynyt elämässäsi läpi koettelemuksia tai vastoinkäymisiä, sen enemmän sinulle on tarjottu mahdollisuuksia syntyä nöyremmäksi, kypsemmäksi ja myötätuntoisemmaksi yksilöksi.

Olet siunattu mahdollisuudella löytää hyveitä, joita tuntemamme todellisuus, eniten kaipaa ja joita ei voi ostaa.

Yksilöksi, jonka vahvuus perustuu inhimillisyyteen, epätäydellisyyteen ja ymmärrykseen ja yksilöksi, jonka läheisyydessä on helppo olla, koska hänellä ei ole tarvetta tuomita muita. 

Henkisen kasvun ja sen miksi se on tärkeää, voi lopulta tiivistää yhteen lauseeseen. Henkinen kasvu on ihmiseksi kasvamista. Sen kaikessa merkityksessä ja tarkoituksessa❤️Valo syntyy aina pimeästä

Siinä missä ihmisen rakkaus syntyy rakastettavastaan, luojan rakkaus ei löydä vaan luo rakastettavansa.

Se kohdistuu siihen, mikä on tyhjää ja ei mitään, luodakseen siitä jotain ja saattakseen sen olemaan.

Se ei löydä kohteestaan valmiina sitä, mikä on rakastettavaa vaan luo sen.


”Syntiset ovat kauniita koska heitä rakastetaan: Heitä ei rakasteta sen tähden, että he ovat kauniita” 


Ole siis rohkeasti sinä, vaikka se on pelottavampaa kuin mikään muu tässä maailmassa. Se on lopulta ainoa vahvuutesi ja asia mikä sinut muista erottaa❤️ 

 Siihen tarvitset henkistä kasvua. Kysymykset jotka vievät pidemmälle kuin oikeat vastaukset, löydät meiltä. 

 Ymmärrät kun olet käynyt❤️

-Jussi


Lisää ajatuksiani terveydestä ja hyvinvoinnista kuulet tapahtumissamme Havupirtissä! Nähdään Hirvensalmella!
Lisää ajatuksiani terveydestä ja hyvinvoinnista kuulet tapahtumissamme Havupirtissä! Nähdään Hirvensalmella!