Maitohappobakteereista

Taustaa

Ihmisen suolistomikrobisto painaa arviolta, 1,5kg ja koostuu jopa 100 biljoonasta mikrobisolusta. Se on yli kymmenkertaisesti elimistön omien solujen määrä. Näistä mikrobeista 99,9% on paksusuolessa.

Probiootteina käytettäviä Lactobacillus eli maitohappohappobakteerilajeja on lukuisia, mm. Lactobacillus rhamnosus GG, L. reuteri, L. casei, L. bulgaricus ja L. acidophilus-ryhmä.


Suolistomikrobisto on ihmisen metabolian ja puolustusjärjestelmän kannalta niin merkittävä, että sitä voidaan pitää omana, keskeisenä metaboloivana ja erittävänä elimenään. Eläinmalleilla tehdyt tutkimukset ovat valoittaneet mikrobiston kokonaisvaltaista merkitystä isäntänsä fysiologiassa.

Näissä kokeissa on osoitettu mikrobistolla olevan keskeinen rooli esimerkiksi seuraavissa fysiologissa toiminnoissa ja ilmiöissä: kolonisaatioresistenssin ylläpito (suoliston puolustus), sulamattomien ravintoaineiden pilkkominen (erityisesti suoliston energian saanti), suoliston mikroanatomian kehittyminen (esim. suolinukan paksuuntuminen, imukudoksen määrä ja verisuonittuminen), limakalvon epiteelin uusiutuminen, koko kehon immuunijärjestelmän normaali kehittyminen ja toiminta, suoliston peristalttinen toiminta, endokriinisten peptidien tuotannon säätely ja ksenobioottien, kuten lääkeaineiden metabolia.

Aikuisen ruoansulatuskanavan mikrobisto on yksilöllinen ja vaihtelee myös ruoansulatuskanavan eri osissa ja limakalvon eri kerroksissa. Koostumus voi vaihdella merkittävästi eri ajankohtina, mutta jonkinlainen ydinmikrobisto lienee muuttumattomissa elinolosuhteissa stabiili.

Suolistosairaudet ja merkittävät ravinnemuutokset vaikuttavat sen koostumukseen. Esimerkiksi gluteenittomalle ruokavaliolle siirtyminen vähentää bifidobakteerien määrää suhteessa faecalibacter prausnitzii-bakteerien määrään suhteessa enterobakteereihin. Mikrobilääkkeiden käyttö voi - lääkkeestä riippuen - muuttaa mikrobistoa jopa kuukausiksi.

Probiootit

Probiootit ovat nykyään suosittu lisäravinne. Probiootit ovat eläviä, ei-patogeenisia, yhden tai useamman mikrobikannan viljelmiä, joilla suun kautta käytettynä (ihmiselle tai eläimille) saavutetaan edullisia terveysvaikutuksia. Tärkeimmät probioottien ominaisuudet ovat siis todennetut terveysvaikutukset ja turvallisuus.

Suolistobakteereiden merkitystä ihmisen ravitsemukselle ja terveydelle alettiin pohtia jo yli sata vuotta sitten. Tuolloin immunologi Ilja Metschnikoff ehdotti suoliston mikrobikoostumuksen muuttamista eläviä maitohappobakteereita nauttimalla. Hän esitti teoriaa, jonka mukaan "mädättävien" eli proteolyyttisten ja aminohappoja hajottavien bakteereiden korvaaminen sakkarolyyttisillä, hiilihydraatteja fermentoivilla bakteereilla estäisi myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita kerääntymästä elimistöön ja siten edistäisi terveyttä.

Kolmen viime vuosikymmenen aikana on saatu myös kliinisiä todisteita eräiden maitohappobakteerikantojen edullisista terveysvaikutuksista, joskin näyttö on monesti vielä puutteellista.

Useimpien terveysvaikutusten saavuttamiseksi probioottien olisi selvittävä elävänä suolistoon ja kestettävä mahahappoja ja sappisuoloja. Myös probiootin kykyä ja kolonisoitua suolen limakalvoon pidetään vastustuskyvyn kannalta merkittävänä. Kuitenkin suoliston biopsia näytteiden avulla on selvitetty, että tietyt probiootit voivat ainakin väliaikaisesti muodostaa huomattavan osan suoliston mikrobistosta, mutta ne hävinnevät suolistosta viimeistään 2-3 viikon kuluessa kuluessa käytön päättymisestä.

Useimmat probiootit ovat Lactobacillus suvun maitohappobakteereita tai bifidobakteereita. Useat bifidobakteerikannat kasvavat hitaasti ja ovat ehdottomina anaerobeina hyvin herkkiä pienillekkin happipitoisuuksille. Siksi niiden ylläpitäminen elävinä kuluttajalle asti on hankalampaa kuin esimerkiksi useimpien laktobasillikantojen.

Yleinen harhakäsitys on, että probiootit ovat vaikutuksiltaan samankaltaisia. Siten yhdellä kannalla saadut negatiiviset tai positiiviset tulokset yleistetään kaikkiin probiootteihin. Kuitenkin probioottien terveysvaikutusten on osoitettu olevan kantakohtaisia. Esimerkiksi tutkittaessa kahden saman bakteerilajin eri kantojen vaikutuksia ripulin hoidossa, saattaa toisesta olla hyötyä ja toisesta ei (tästä syystä fermentoidut elintarvikkeet ovat monipuolisen bakteerikantansa ansiosta useimmiten paras maitohappobakteerien lähde.)

Vaikutuksia ei voi siis yleistää edes saman bakteerilajin edustajiin, saati kaikkiin probiootteihin, jotka voivat olla geneettisesti ja fenotyypiltään hyvinkin kaukana toisistaan.

Lisäksi usean eri probiootin seoksessa yksittäinen kanta voi myös toimia eri tavalla kuin yksinään. Myös käyttö eri muodossa (esim. kapseli, jogurtti etc.) voi muuttaa tuloksia, samoin annoksen määrä.

Probiootteihin yhdistettyjen terveysvaikutusten kirjo on laaja, peilaten mikrobiston kokonaisvaltaista vaikutusta ihmisen fysiologiassa. Selvimmät todetut vaikutukset ovat laktoosin imeytymishäiriön aiheuttamien oireiden sekä akuuttien virus- tai bakteeriperäisten ripulien lieventyminen tai estyminen ja eräiden antigeenispesifisten vasta-aineiden tehostunut tuotanto (erityisesti IgA) tiettyjen probioottikantojen käytön avulla.

Näyttö on kuitenkin vielä monilta osin vähäistä, eikä tuloksia ole pystytty aina toistamaan. Tämän takia esimerkiksi euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on suhtautunut pidättyvästi probiooteista esitettyihin terveysväittämiin. EFSA:n kannanottoihin on myös osaltaan vaikuttanut se, että elintarvikkeille saliitujen, sairausriskin vähentämiseen liittyvien terveysväitteiden raja kiellettyihin, sairauden estämiseen tai parantamiseen kohdistuviin väitteisiin on nimenomaan probioottien osalta häilyvä.

Näyttöön perustuvat vaikutukset

Probiootteja kuten Lactobacilluksia käytetään probioottiruoissa, erityisesti fermentoiduissa meijerituotteissa kuten jugurteissa ja maidossa. Probiootteja käytetään myös suun kautta annettavina kapseleina tai paikallisesti kuten emätinpuikoissa. Tyypillinen suun kautta annettava annos Lactobacillus-kannan probiootteja sisältää 1-10 x 10(8) eläviä maitohappobakteereja.

Probiootteihin luetaan mm. Lactobacillus ja Bifidobacterium lajit sekä Sacchromyces boulardii hiiva; näitä probiootteja sisältävät valmisteet luokitellaan pääsääntöisesti ravintolisiksi tai elintarvikkeiksi.

Probiootteina käytettäviä Lactobacillus eli maitohappohappobakteerilajeja on lukuisia, mm. Lactobacillus rhamnosus GG, L. reuteri, L. casei, L. bulgaricus ja L. acidophilus-ryhmä.


Atooppinen Ekseema/Dermatiitti

Meta-analyysissä, joka käsitti 7 satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, plasebokontrolloitua tutkimusta ja jotka julkaistiin vuosina 2001-2009, todettiin, että äidin raskauden loppuaikana käyttämä maitohappobakteerilisä estää atooppisen ekseeman kehittymistä lapselle 2-7 ikävuosien aikana (riskin pienenemä 10,6%)

Akuutti infektioripuli

Useiden imeväisillä ja lapsilla tehtyjen plasebokontrolloitujen-tutkimusten mukaan maitohappobakteerien, kuten Lactobacillus GG:n, L. Casein. reuteri'n  ja L. rhamnosus-kannan käyttö yksin tai yhdessä muiden probioottien kanssa vaikuttaa edullisesti virusperäisen akuutin ripulin, erityisesti rota-virusripulin, hoidossa. Kuudessa meta-analyysissä havaittiin, että maitohappobakteerien käyttö pediatrisilla potilailla lyhensi ripulitaudin kestoa noin 0,7-1,1 vuorokautta, erityisesti rota-virusripulin yhteydessä ja vähensi ripuliulosteiden määrää ja lyhensi sairaalahoitojaksojen pituutta.

Laktobasillien käyttö on tehokas myös ripulitaudin estossa, erityisesti rotavirustaudin estossa lapsilla. Yhteensä 34 plasebokontorolloitua tutkimusta käsittänyt meta-analyysi totesi, että probioottien käyttö pienensi akuutin ripulitaudin riskiä lapsilla 57 % (35-71 %) ja aikuisilla 26 % (7-49 %). Preventiivinen vaikutus näyttää siis olevan tehokkaampi lasten kuin aikuisten ripulien ehkäisyssä. Preventiivinen vaikutus ei eronnut probioottikantojen tai -kombinaatioiden välillä, kun mukana olivat Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus ja Lactobacillus bulgaricus.

Antibioottiripuli

Usean meta-analyysin mukaan probioottien kuten laktobasillien käyttö on hyödyllistä antibioottiripulin estossa: probioottien käyttö pienentää merkittävästi antibioottiripulin riskiä sekä aikuisilla että lapsilla (suhteellinen riski RR: 0,35-0,58). On esitetty, että antibioottiripulin estohoidossa probiootin (Lactobacillus GG, L. sporogens tai Saccharomyces boulardii) vuorokausiannoksen tulisi olla välillä 5,5-40 x 10⁹ (57). Pediatrisissa aineistoissa suuren vuorokausiannoksen (yli 5 x 10⁹ on osoitettu oleva tehokkaampi kuin pienemmän annoksen (alle 5 x 10 (9)) antibioottiripulin preventiossa.

Pitkäkestoinen ripuli

Probioottien kuten laktobasillien tehoa pitkäkestoisen ripulin (kesto yli 14 vrk:tta) hoidossa arvioineen Cochrane meta-analyysin mukaan probiootit lyhensivät merkittävästi taudin kestoa lapsilla (keskimäärin 4,02 vrk:tta: 95 % CI 3,43 - 4,61; n=324, 2 tutkimusta).

Turistiripuli

Kahden meta-analyysin mukaan probioottien kuten laktobasilluksen käytöllä on turistiripulia ehkäisevää vaikutusta.

Imeväisiän koliikki

Yhden satunnaistetun, kaksoissokkoutetun, plasebokontrolloidun tutkimuksen mukaan maitohappobakteerien (Lactobacillus reuteri DSM 17938) anto 21 vuorokauden ajan imeväisille vähensi merkittävästi koliikkioireita vähentäen itkuisuutta rintaruokituilla koliikkilapsilla (62,63). Yhden 5 RCT-tutkimusta arvioineen meta-analyysin mukaan L. reuteri lisän käyttö on turvallinen ja tehokas hoito rintaruokittujen imeväisten koliikin hoidossa.

Ärtynyt paksusuoli

Yhden 14 RCT:tä käsittäneen meta-analyysin mukaan probioottien kuten laktobasilli-kantojen käyttö usean viikon ajan parantaa kohtalaisesti ärtyneeseen paksusuoleen liittyviä oireita. Meta-analyysiin hyväksytyissä tutkimuksissa hoidon pituus vaihteli merkittävästi 4-26 viikkoon. Myös käytetyn probiootin laji ja annos vaihtelivat merkittävästi tutkimusten kesken. Toisen 10 RCT:tä käsittäneen meta-analyysin mukaan (n=918) probiootit olivat plaseboa tehokkaampia ärtyneen paksusuolen oireiden hoidossa: potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta (NNT) oli 4 (95% CI 3 - 12.5).

Käytettyjen probioottien välillä ei ollut eroja; sekä Lactobacillus (3 tutkimusta, 140 potilasta), Bifidobacterium (2 tutkimusta, 422 potilasta), Streptococcus (yksi tutkimus, 54 potilasta) sekä näiden kombinaatiot (4 tutkimusta, 302 potilasta) olivat tehokkaita.

Helikobakteerin Häätöhoito

Yhden 10 kliinistä tutkimusta arvioineen meta-analyysin (n=1469) mukaan Laktobacilllus-Bifidobacterium-yhdistelmävalmisteen käyttö helikobakteerin häätöhoitoon liitettynä parantaa eradikaation onnistumista ja hoitoon liittyviä haittavaikutuksia. Yhden satunnaistetun tutkimuksen mukaan maitohappobakteereiden käyttö helikobakteerin häätöön käytetyn kolmoishoidon rinnalla lisää eridikaatiota 8,6 % ja parantaa histologista infektion kuvaa verrattuna kolmoishoidon ja plasebon yhdistelmään.

Yhteensä 33 RCT-tutkimusta käsittäneen meta-analyysin mukaan probioottien käyttö yhdessä antibioottihoidon kanssa oli kontrollihoitoa (antibiootti) tehokkaampi H. pylorin häätöhoidossa.

Alaryhmäanalyyseissä teho voitiin osoittaa vain osalle probiooteista (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei DN-114001, Lactobacillus gasseri, and Bifidobacterium infantis 2036).

Ylähengitystieinfektio estohoito

Yhden 10 RCT:tä käsittäneen Cochrane meta-analyysin (n=3451) mukaan probiootit vähensivät plaseboa tehokkaammin akuuttien ylähengitysinfektioiden määrää ja antibioottien käyttöä. Ylähengitystieinfektioiden keskimääräinen kesto ei merkittävästi muuttunut probioottien vaikutuksesta.

Lactobacillus GG:n käyttö päiväkotihoidossa olevilla lapsilla voi vähentää hengitystieinfektioiden määrää noin 17 % ja lieventää infektioiden vaikeusastetta sekä vähentää antibioottien käytön määrää. Toisen tutkimuksen mukaan probioottikombinaation (L. acidophilus, Bifidobacterium) käyttö 6 kuukauden ajan vähensi placeboa enemmän kuumeen, nuhan ja yskän ilmaantuvuutta ja oireiden kestoa sekä antibioottihoitojen määrää 3-5 -vuotiailla lapsilla.

Bakteerivaginoosi

Yhden Cochrane analyysin mukaan suun kautta annettavat ja intravaginaaliset tabletit ovat tehokkaita baktererivaginoosin hoidossa. Intravaginaaliset emätintabletit olivat tehokkaampia kuin metronidatsoli bakteerivaginoosin hoidossa (RR 0,20; 95 % CI 0,05 - 0,08). Maitohappobakteeri yhdistettynä metronidatsoliin oli tehokkaampi kuin metronidatsoli yksin (RR 0,33; 95 % CI 0,14 - 0,77). Yhden monikeskus-RCT-tutkimuksen (n=241) mukaan kolmea eri Lactobacillus-kantaa sisältänyt valmiste pidensi remissioaikaa potilailla, jotka kärsivät toistuvista bakteerivaginiiteista/anaerobivaginiiteista.

Maitohappobakteerien intravaginaalinen käyttö näyttäisi olevan hyödyllistä toistuvien bakteerivaginiittien estohoidossa (76). Yhden kaksoissokkoutetun RCT-tutkimuksen mukaan maitohappobakteerikantoja (Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii ja Lactobacillus rhamnosus) sisältävä jugurtti voi vähentää bakteriaalisen vaginoosin oireita ja parantaa toipumista.

Vasta-aiheet ja haitat

Probiooteilla ei ole tunnettuja vasta-aiheita, mutta varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa potilaiden kohdalla, joilla on keskuslaskimokatetri tai jotka ovat kriittisesti sairaita.

Maitohappobakterit ja probiootit ovat yleensä hyvin siedettyjä. Vatsan turvotus ja ilmavaivat ovat yleisin haittavaikutus. Hyvin harvoin voi ilmetä allergisia iho- tai suolistoreaktioita erityisesti lapsilla, joilla on maitoproteiiniallergia. Vakavat haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia.Lähteet:

 • Fölster-Holst R, Müller F, Schnopp N, Abeck D, Kreiselmaier I, Lenz T, von Rüden U, Schrezenmeir J, Christophers E, Weichenthal M. Prospective, randomized controlled trial on Lactobacillus rhamnosus in infants with moderate to severe atopic dermatitis. Br J Dermatol 2006 Dec;155(6):1256-61(PubMed Id: 17107398)
 • Isolauri E, Juntunen M, Rautanen T, Sillanaukee P, Koivula T. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children. Pediatrics 1991 Jul;88(1):90-7(PubMed Id: 1905394)
 • Majamaa H, Isolauri E, Saxelin M, Vesikari T. Lactic acid bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995 Apr;20(3):333-8(PubMed Id: 7608829)
 • Shornikova AV, Isolauri E, Burkanova L, Lukovnikova S, Vesikari T. A trial in the Karelian Republic of oral rehydration and Lactobacillus GG for treatment of acute diarrhoea. Acta Paediatr 1997 May;86(5):460-5(PubMed Id: 9183482)
 • Szyma¿ski H, Pejcz J, Jawie¿ M, Chmielarczyk A, Strus M, Heczko PB. Treatment of acute infectious diarrhoea in infants and children with a mixture of three Lactobacillus rhamnosus strains--a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006 Jan 15;23(2):247-53(PubMed Id: 16393304)
 • Isolauri E, Juntunen M, Rautanen T, Sillanaukee P, Koivula T. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children. Pediatrics 1991 Jul;88(1):90-7(PubMed Id: 1905394)
 • Majamaa H, Isolauri E, Saxelin M, Vesikari T. Lactic acid bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995 Apr;20(3):333-8(PubMed Id: 7608829)
 • Shornikova AV, Casas IA, Isolauri E, Mykkänen H, Vesikari T. Lactobacillus reuteri as a therapeutic agent in acute diarrhea in young children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997 Apr;24(4):399-404(PubMed Id: 9144122)
 • Shornikova AV, Casas IA, Mykkänen H, Salo E, Vesikari T. Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J 1997 Dec;16(12):1103-7(PubMed Id: 9427453)
 • Rosenfeldt V, Michaelsen KF, Jakobsen M, Larsen CN, Møller PL, Pedersen P, Tvede M, Weyrehter H, Valerius NH, Paerregaard A. Effect of probiotic Lactobacillus strains in young children hospitalized with acute diarrhea. Pediatr Infect Dis J 2002 May;21(5):411-6(PubMed Id: 12150178)
 • Rosenfeldt V, Michaelsen KF, Jakobsen M, Larsen CN, Møller PL, Tvede M, Weyrehter H, Valerius NH, Paerregaard A. Effect of probiotic Lactobacillus strains on acute diarrhea in a cohort of nonhospitalized children attending day-care centers. Pediatr Infect Dis J 2002 May;21(5):417-9(PubMed Id: 12150179)
 • Dinleyici EC, PROBAGE Study Group, Vandenplas Y. Lactobacillus reuteri DSM 17938 effectively reduces the duration of acute diarrhoea in hospitalised children. Acta Paediatr 2014 Jul;103(7):e300-5(PubMed Id: 24579935)
 • Rosenfeldt V, Michaelsen KF, Jakobsen M, Larsen CN, Møller PL, Pedersen P, Tvede M, Weyrehter H, Valerius NH, Paerregaard A. Effect of probiotic Lactobacillus strains in young children hospitalized with acute diarrhea. Pediatr Infect Dis J 2002 May;21(5):411-6(PubMed Id: 12150178)
 • Rosenfeldt V, Michaelsen KF, Jakobsen M, Larsen CN, Møller PL, Tvede M, Weyrehter H, Valerius NH, Paerregaard A. Effect of probiotic Lactobacillus strains on acute diarrhea in a cohort of nonhospitalized children attending day-care centers. Pediatr Infect Dis J 2002 May;21(5):417-9(PubMed Id: 12150179)
 • Van Niel CW, Feudtner C, Garrison MM, Christakis DA. Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhea in children: a meta-analysis. Pediatrics 2002 Apr;109(4):678-84(PubMed Id: 11927715)
 • Huang JS, Bousvaros A, Lee JW, Diaz A, Davidson EJ. Efficacy of probiotic use in acute diarrhea in children: a meta-analysis. Dig Dis Sci 2002 Nov;47(11):2625-34(PubMed Id: 12452406)
 • Szajewska H, Skórka A, Ruszczy¿ski M, Gieruszczak-Bia¿ek D. Meta-analysis: Lactobacillus GG for treating acute diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther 2007 Apr 15;25(8):871-81(PubMed Id: 17402990)
 • Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2010 Nov 10;(11):CD003048(PubMed Id: 21069673)
 • Szajewska H, Skórka A, Ruszczyński M, Gieruszczak-Białek D. Meta-analysis: Lactobacillus GG for treating acute gastroenteritis in children - updated analysis of randomised controlled trials. Aliment Pharmacol Ther 2013 Jul 10;(PubMed Id: 23841880)
 • Szajewska H, Urbańska M, Chmielewska A, Weizman Z, Shamir R. Meta-analysis: Lactobacillus reuteri strain DSM 17938 (and the original strain ATCC 55730) for treating acute gastroenteritis in children. Benef Microbes 2014 Sep;5(3):285-93(PubMed Id: 24463209)
 • Szajewska H, Kotowska M, Mrukowicz JZ, Arma¿ska M, Miko¿ajczyk W. Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants. J Pediatr 2001 Mar;138(3):361-5(PubMed Id: 11241043)
 • McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of Clostridium difficile disease. Am J Gastroenterol 2006 Apr;101(4):812-22(PubMed Id: 16635227)
 • Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006 Jun;6(6):374-82(PubMed Id: 16728323)
 • Pereg D, Kimhi O, Tirosh A, Orr N, Kayouf R, Lishner M. The effect of fermented yogurt on the prevention of diarrhea in a healthy adult population. Am J Infect Control 2005 Mar;33(2):122-5(PubMed Id: 15761413)
 • McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of Clostridium difficile disease. Am J Gastroenterol 2006 Apr;101(4):812-22(PubMed Id: 16635227)
 • Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006 Jun;6(6):374-82(PubMed Id: 16728323)
 • Cremonini F, Di Caro S, Nista EC, Bartolozzi F, Capelli G, Gasbarrini G, Gasbarrini A. Meta-analysis: the effect of probiotic administration on antibiotic-associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther 2002 Aug;16(8):1461-7(PubMed Id: 12182746)
 • McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of Clostridium difficile disease. Am J Gastroenterol 2006 Apr;101(4):812-22(PubMed Id: 16635227)
 • Johnston BC, Supina AL, Vohra S. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. CMAJ 2006 Aug 15;175(4):377-83(PubMed Id: 16908901)
 • Szajewska H, Ruszczy¿ski M, Radzikowski A. Probiotics in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Pediatr 2006 Sep;149(3):367-372(PubMed Id: 16939749)
 • Johnston BC, Supina AL, Ospina M, Vohra S. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2007 Apr 18;(2):CD004827(PubMed Id: 17443557)
 • Kale-Pradhan PB, Jassal HK, Wilhelm SM. Role of Lactobacillus in the prevention of antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis. Pharmacotherapy 2010 Feb;30(2):119-26(PubMed Id: 20099986)
 • Johnston BC, Goldenberg JZ, Vandvik PO, Sun X, Guyatt GH. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2011 Nov 9;11:CD004827(PubMed Id: 22071814)
 • Szajewska H, Wanke M, Patro B. Meta-analysis: the effects of Lactobacillus rhamnosus GG supplementation for the prevention of healthcare-associated diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther 2011 Nov;34(9):1079-87(PubMed Id: 21899584)
 • D'Souza AL, Rajkumar C, Cooke J, Bulpitt CJ. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. BMJ 2002 Jun 8;324(7350):1361(PubMed Id: 12052801)
 • Hempel S, Newberry SJ, Maher AR, Wang Z, Miles JN, Shanman R, Johnsen B, Shekelle PG. Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2012 May 9;307(18):1959-69(PubMed Id: 22570464)
 • Fox MJ, Ahuja KD, Robertson IK, Ball MJ, Eri RD. Can probiotic yogurt prevent diarrhoea in children on antibiotics? A double-blind, randomised, placebo-controlled study. BMJ Open 2015 Jan 14;5(1):e006474(PubMed Id: 25588782)
 • Johnston BC, Supina AL, Vohra S. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. CMAJ 2006 Aug 15;175(4):377-83(PubMed Id: 16908901)
 • Johnston BC, Goldenberg JZ, Vandvik PO, Sun X, Guyatt GH. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2011 Nov 9;11:CD004827(PubMed Id: 22071814)
 • Bernaola Aponte G, Bada Mancilla CA, Carreazo Pariasca NY, Rojas Galarza RA. Probiotics for treating persistent diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2010 Nov 10;(11):CD007401(PubMed Id: 21069693)
 • Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006 Jun;6(6):374-82(PubMed Id: 16728323)
 • McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of traveler's diarrhea. Travel Med Infect Dis 2007 Mar;5(2):97-105(PubMed Id: 17298915)
 • Chau K, Lau E, Greenberg S, Jacobson S, Yazdani-Brojeni P, Verma N, Koren G. Probiotics for Infantile Colic: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Investigating Lactobacillus reuteri DSM 17938. J Pediatr 2014 Oct 23;(PubMed Id: 25444531)
 • Hibberd PL, Kleimola L, Fiorino AM, Botelho C, Haverkamp M, Andreyeva I, Poutsiaka D, Fraser C, Solano-Aguilar G, Snydman DR. No Evidence of Harms of Probiotic Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 in Healthy Elderly-A Phase I Open Label Study to Assess Safety, Tolerability and Cytokine Responses. PLoS One 2014;9(12):e113456(PubMed Id: 25438151)
 • Schreck Bird A, Gregory PJ, Jalloh MA, Risoldi Cochrane Z, Hein DJ. Probiotics for the Treatment of Infantile Colic: A Systematic Review. J Pharm Pract 2016 Mar 2;(PubMed Id: 26940647)
 • Hoveyda N, Heneghan C, Mahtani KR, Perera R, Roberts N, Glasziou P. A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterol 2009 Feb 16;9:15(PubMed Id: 19220890)
 • Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, Cremonini F, Foxx-Orenstein AE, Brandt LJ, Quigley EM. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut 2010 Mar;59(3):325-32(PubMed Id: 19091823)
 • Wang ZH, Gao QY, Fang JY. Meta-Analysis of the Efficacy and Safety of Lactobacillus-containing and Bifidobacterium-containing Probiotic Compound Preparation in Helicobacter pylori Eradication Therapy. J Clin Gastroenterol 2012 Oct 17;(PubMed Id: 23090045)
 • Emara MH, Mohamed SY, Abdel-Aziz HR. Lactobacillus reuteri in management of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients: a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Therap Adv Gastroenterol 2014 Jan;7(1):4-13(PubMed Id: 24381643)
 • Dang Y, Reinhardt JD, Zhou X, Zhang G. The Effect of Probiotics Supplementation on Helicobacter pylori Eradication Rates and Side Effects during Eradication Therapy: A Meta-Analysis. PLoS One 2014;9(11):e111030(PubMed Id: 25365320)
 • Dang Y, Reinhardt JD, Zhou X, Zhang G. The Effect of Probiotics Supplementation on Helicobacter pylori Eradication Rates and Side Effects during Eradication Therapy: A Meta-Analysis. PLoS One 2014;9(11):e111030(PubMed Id: 25365320)
 • Hao Q, Lu Z, Dong BR, Huang CQ, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2011 Sep 7;(9):CD006895(PubMed Id: 21901706)
 • Hatakka K, Savilahti E, Pönkä A, Meurman JH, Poussa T, Näse L, Saxelin M, Korpela R. Effect of long term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres: double blind, randomised trial. BMJ 2001 Jun 2;322(7298):1327(PubMed Id: 11387176)
 • Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children. Pediatrics 2009 Aug;124(2):e172-9(PubMed Id: 19651563)
 • Oduyebo OO, Anorlu RI, Ogunsola FT. The effects of antimicrobial therapy on bacterial vaginosis in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jul 8;(3):CD006055(PubMed Id: 19588379)
 • Heczko PB, Tomusiak A, Adamski P, Jakimiuk AJ, Stefański G, Mikołajczyk-Cichońska A, Suda-Szczurek M, Strus M. Supplementation of standard antibiotic therapy with oral probiotics for bacterial vaginosis and aerobic vaginitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Womens Health 2015 Dec 3;15:115(PubMed Id: 26635090)
 • Recine N, Palma E, Domenici L, Giorgini M, Imperiale L, Sassu C, Musella A, Marchetti C, Muzii L, Benedetti Panici P. Restoring vaginal microbiota: biological control of bacterial vaginosis. A prospective case-control study using Lactobacillus rhamnosus BMX 54 as adjuvant treatment against bacterial vaginosis. Arch Gynecol Obstet 2016 Jan;293(1):101-7(PubMed Id: 26142892)
 • Laue C, Papazova E, Liesegang A, Pannenbeckers A, Arendarski P, Linnerth B, Domig KJ, Kneifel W, Petricevic L, Schrezenmeir J. Effect of a yoghurt drink containing Lactobacillus strains on bacterial vaginosis in women - a double-blind, randomised, controlled clinical pilot trial. Benef Microbes 2018 Jan 29;9(1):35-50(PubMed Id: 29065710)
 • Whelan K, Myers CE. Safety of probiotics in patients receiving nutritional support: a systematic review of case reports, randomized controlled trials, and nonrandomized trials. Am J Clin Nutr 2010 Mar;91(3):687-703(PubMed Id: 20089732)